Debata w Uniwersytecie Warszawskim

21 listopada 2019 r. z inicjatywy dyrekcji CJO Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli centrów językowych polskich uniwersytetów klasycznych.
 
Na spotkaniu, które odbyło się w Uniwersytecie Warszawskim, poruszono wiele ważnych spraw odnoszących się m.in. do:
systemów certyfikacji biegłości językowej, 
raportu badań przeprowadzonych przez UG dotyczących nauczania języków obcych na uczelniach wyższych w odniesieniu do oczekiwań środowiska społeczno-gospodarczego,
zmian na uczelniach po wprowadzeniu w życie ustawy Konstytucja dla Nauki, 
poziomu nauczania języków obcych w szkolnictwie średnim, 
systemu oceny pracowników jednostek językowych,
obecnie postrzeganej roli centrów językowych na uczelniach.
W trakcie spotkania stwierdzono, że centra odpowiedzialne na uczelniach wyższych za nauczanie języków obcych stoją w obliczu podobnych problemów natury organizacyjnej i legislacyjnej, w związku z czym deklarują wzajemne wsparcie i współpracę w wielu obszarach.
 
Uczestnicy wyrazili potrzebę utworzenia grupy opiniotwórczej, inicjującej i wspierającej procesy wzmacniania rangi nauczania języków obcych na uniwersytetach, nawiązania kontaktów z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz stworzenia forum wymiany dobrych praktyk organizacyjnych i dydaktycznych. 
 
W debacie uczestniczyła Alicja Waligóra-Zblewska, dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego.