Wizyta prorektora ds. dydaktyki w JCJ

24 listopada 2019 r. prof. dr hab. Armen Edigarian, prorektor UJ ds. dydaktyki,  odwiedził nową siedzibę Jagiellońskiego Centrum Językowego na zaproszenie pani dyrektor Alicji Waligóra-Zblewskiej. W październiku br. główna siedziba JCJ została przeniesiona z ul. Krupniczej 2 do nowo wyremontowanego skrzydła na II piętrze budynku dawnego Collegium Chemicum przy ul. Ingardena 3.

Pan Rektor zwiedził pomieszczenia oddane do użytku JCJ. Były to: sekretariat, w którym, oprócz pięciu stanowisk pracy, mieści się stół, przy którym interesanci mogą wygodnie wypełniać lub przeglądać dokumenty, wyposażoną w nowe meble dużą bibliotekę, która zapewnia komfortowe warunki do cichej pracy przy komputerze, pomieszczenia starannie zaplanowane z myślą w wygodzie pracowników dydaktycznych: duży pokój lektorski wyposażony w nowe meble i stanowiska komputerowe, pokój socjalny, którego niestety do tej pory nigdy nie było, pokój ksero a nawet przebieralnię. Pan Rektor obejrzał również dobrze wyposażone sale dydaktyczne, pokoje dyrekcji oraz pokój kierowników zespołów językowych. Z uznaniem wypowiedział się o układzie pomieszczeń wzdłuż jednego korytarza, co powoduje, że pracownicy nie czują się wyizolowani i mają ze sobą częstszy kontakt.

Duże wrażenie zrobiła na Panu Rektorze automatyczna portiernia. Jest to urządzenie, z którego – po wprowadzeniu kodu z karty – lektorzy mogą pobierać klucze do sal. Urządzenie to rejestruje nazwisko osoby pobierającej klucz, numer sali oraz godziny pobrania i oddania klucza. Automatyczna portiernia stanowi bardzo wygodne rozwiązanie ułatwiające lektorom bezproblemowy dostęp do sal dydaktycznych. Odległość z naszego skrzydła do tradycyjnej portierni usytuowanej przy drzwiach wejściowych do budynku jest na tyle duża, że przekazywanie sobie przez lektorów kluczy byłoby poważnie utrudnione.

W rozmowie z Panem Rektorem Pani Dyrektor podkreśliła ogromną życzliwość Pani Kanclerz Moniki Harpuli, dzięki której starania JCJ o przyznanie nowej lokalizacji w pięknym i cichym miejscu Krakowa zostały uwieńczone sukcesem, oraz panów Gerarda Żychowicza, zastępcy kanclerza ds. techniczno-inwestycyjnych i Marka Ulińskiego zastępcy kanclerza UJ ds. administrowania nieruchomościami za zrozumienie dla postulatów zgłaszanych przez JCJ w trakcie prac remontowych.