Egzaminy kończące lektorat

W zakładce Studenci/Sesja egzaminacyjna Covid-19 dostępny jest Komunikat nr 1 Dyrektora Jagiellońskiego Centrum Językowego w sprawie: zmian w zakresie form i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz warunków zaliczenia lektoratu języka obcego określonych w sylabusach (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)
Przedstawione w Komunikacie opcje dotyczące formy egzaminu odnoszą się wyłącznie do studentów:
(a) zapisanych w bieżącym roku na zajęcia lektoratowe oraz
(b) posiadających przed przystąpieniem do egzaminu zaliczenia za wszystkie semestry nauki.
Dodatkowo zamieszczone zostały opisy egzaminów online w wersji rozszerzonej.

Informacje o terminach egzaminów odpłatnych oraz sposobie ich przeprowadzenia zostaną podane w terminie późniejszym.​