Egzamin odpłatny z j. angielskiego 15.07.2020

Część pisemna: 15 lipca 2020 r. – 

Poziom B2 oraz B2+ - godz. 9.30, Audytorium Maximum, Sala Wystawowa  

Poziom C1 - godz. 13.00 - ul. Ingardena 3, sala 15

 

Na napisanie egzaminu oraz sprawy organizacyjne należy przeznaczyć trzy godziny zegarowe.

Przed wejściem na salę należy okazać dowód tożsamości ze zdjęciem.

W trakcie egzaminu nie wolno korzystać z notatek, słowników ani urządzeń telekomunikacyjnych.

Podczas egzaminu prosimy o związanie lub upięcie włosów w taki sposób, aby uszy były odsłonięte. 

W trakcie egzaminu nie ma możliwości opuszczania sali egzaminacyjnej – jest to dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą koordynatora egzaminu.

Środki bezpieczeństwa w związku z Covid-19

Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, należy zachować  odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m) oraz mieć zakryte usta i nos.

Przed wejściem na salę należy zdezynfekować ręce - płyn do dezynfekcji będzie zapewniony.

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz odebrania materiałów papierowych.

 

Część ustna: 17 lipca 2020 r. – ul. Ingardena 3

od godz. 8.00 

Lista osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu wraz z godziną egzaminu zostanie umieszczona na stronie JCJ w dniu 16 lipca po południu.