Egzaminy odpłatne inne języki

Egzamin odpłatny  z języka łacińskiego

Część pisemna: 18.IX.2020 – godzina 10.00 
ul. Ingardena 3 sala 328a

 

Egzamin odpłatny  z języka niemieckiego

Poziom A1

Część pisemna: 11.IX.2020 – godzina 10.00
ul. Ingardena 3 sala 228
Część ustna 14.IX.2020 – od godz. 10.00
ul. Ingardena 3 sala 228

Poziom B2+

Część pisemna: 11.IX.2020 – godzina 11.30
ul. Ingardena 3 sala 234
Część ustna 14.IX.2020 – od godz. 11.30
ul. Ingardena 3 sala 234

Poziom A2

Część pisemna: 11.IX.2020 – godzina 15.00
ul. Ingardena 3 sala 235
Część ustna 14.IX.2020 – od godz. 10.00
ul. Ingardena 3 sala 235

 

Egzamin odpłatny  z języka hiszpańskiego 
Poziom A1
Część pisemna i część ustna: 08.IX.2020 – godzina 11.00 
ul. Ingardena 3 sala 240 


Egzamin odpłatny  z języka francuskiego
Poziom A1
Część pisemna: 08.IX.2020 – godzina 10.00 
ul. Ingardena 3 sala 252 
Część ustna 10.IX.2020 – od godz. 14.00
ul. Ingardena 3 sala 252
Poziom B2
Część pisemna: 08.IX.2020 – godzina 12.00
ul. Ingardena 3 sala 253 
Część ustna 10.IX.2020 – od godz. 12.00
ul. Ingardena 3 sala 253

Egzamin odpłatny  z języka włoskiego
Poziom A1, B2 
Część pisemna: 08.IX.2020 – godzina 12.00 
ul. Ingardena 3 sala 236
Część ustna 10.IX.2020 – od godz. 12.00
ul. Ingardena 3 sala 236
Poziom C1
Część pisemna: 08.IX.2020 – godzina 10.00
ul. Ingardena 3 sala 235
Część ustna 10.IX.2020 – od godz. 10.00
ul. Ingardena 3 sala 235

Egzamin odpłatny  z języka rosyjskiego
Poziom A1, A2, B1 
Część pisemna: 07.IX.2020 – godzina 16.30 
ul. Ingardena 3 sala 227
Część ustna 10.IX.2020 – forma zdalna 
Poziom B2, B2+, C1 
Część pisemna: 08.IX.2020 – godzina 16.30
ul. Ingardena 3 sala 227
Część ustna 11.IX.2020 – forma zdalna 

 

Środki bezpieczeństwa w związku z Covid-19
• Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, należy zachować  odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m) oraz mieć zakryte usta i nos.
• Przed wejściem na salę należy zdezynfekować ręce - płyn do dezynfekcji będzie zapewniony.
• Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz odebrania materiałów papierowych.