Wyniki odpłatnego egzaminu pisemnego z j. angielskiego przeprowadzonego w dniu 4.09.2020

 

- Lista osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu.

Wgląd do prac pisemnych po egzaminie pisemnym z j. angielskiego (04.09) będzie możliwy:

  • 10.09 godz. 9.00-10.00, ul. Ingardena 3, sala 227
  • 11.09 godz. 13.30-14.30, ul. Ingardena 3, sala 225