Zapisy na konsultacje przed egzaminem odpłatnym 22 i 28 września

Zapisy na konsultacje przed egzaminem odpłatnym 22 i 28 września

Konsultacje przed egzaminem odpłatnym 22 i 28 września odbędą się online na platformie MS Teams 11 i 18 września.  
Konsultacje będą prowadzone w dwóch ‘zespołach’. Aby zapisać się na konsultacje, należy wpisać się na wybraną godzinę w udostępnionym dla Państwa dokumencie, a następnie dołączyć do wybranego zespołu na Platformie MS Teams za pomocą podanego kodu. 

Przed konsultacjami sugerujemy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi egzaminu odpłatnego na stronie JCJ UJ.  

Zapisy na konsultacje oraz kody zespołów do dołączenia znajdują się pod tym linkiem: 
https://ujchmura-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/wioletta_roznawska_uj_edu_pl/EXlwNDEDZwxHtOb9F-ZOxtABps9SKuaVDvduKjSt4HRQNA?rtime=oqPkCqJU2Eg