Best UJ Presentation

W czwartek 15 kwietnia odbyła się szósta edycja Konkursu Best UJ Presentation, pierwsze takie wydarzenie w wersji zdalnej. Ośmioro finalistów przedstawiło autorskie prezentacje, dając przykład zaawansowanych kompetencji językowych i umiejętności wygłaszania wystąpień publicznych. 
Zwyciężczynią została Magda Łysy, studentka Psychologii Stosowanej, otrzymując tytuł Best UJ Speaker 2021. Magda zdobyła również Nagrodę Publiczności. 
Drugie miejsce zajęła Sylwia Wołoch, studentka Dziennikarstwa, zaś na trzecim miejscu uplasowała się Jagoda Zimała, studentka Paychologii Stosowanej.

Serdecznie Paniom gratulujemy!

Poniżej przedstawiamy wszystkich uczestników tegorocznego konkursu oraz link do nagranego wydarzenia.
https://ujchmura.sharepoint.com/:v:/r/teams/BestUJPresentation/Shared%20Documents/General/Recordings/Trwaj%C4%85ce%20spotkanie-20210415_170058-Nagrywanie%20spotkania.mp4?csf=1&web=1&e=GDEvYm