Dyrekcja

Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ

mgr Alicja Waligóra-Zblewska

e-mail: alicja.waligora-zblewska@uj.edu.pl

wtorki godz. 12.00-13.00

ul. Ingardena 3, pok.230

Kod do MS Teams:4vcgwv8

 

W innych terminach  prosimy umawiać spotkania za pośrednictwem Sekretariatu JCJ.

 

Z-ca Dyrektora JCJ ds. dydaktycznych

mgr Beata Batko

e-mail: beata.batko@uj.edu.pl

13.08 godz. 11.30

20.08 godz. 11.30

27.08 godz. 11.30

ul. Ingardena 3, pok.231

Kod do MS Teams:6dqe75z

 

W innych terminach prosimy umawiać spotkania za pośrednictwem Sekretariatu JCJ.

 

Z-ca Dyrektora JCJ ds. administracyjno-finansowych

mgr inż. Jolanta Krzyształowska

e-mail: jolanta.krzysztalowska@uj.edu.pl

poniedziałek, czwartek, piątek: 9.00-12.00

wtorek, środa: 13.00-16.00

ul. Ingardena 3, pok.232

 

W innych terminach  prosimy umawiać spotkania za pośrednictwem Sekretariatu JCJ.