Dyrekcja

Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ

mgr Alicja Waligóra-Zblewska

e-mail: alicja.waligora-zblewska@uj.edu.pl

wtorek 11.30-12.30 

ul. Krupnicza 2, pok.104

 

W innych terminach  prosimy umawiać spotkania za pośrednictwem Sekretariatu JCJ.

 

Z-ca Dyrektora JCJ ds. dydaktycznych

mgr Beata Batko

e-mail: beata.batko@uj.edu.pl

19.06 godz. 10.30-11.15

27.06 godz. 14.00-15.00

04.07 godz. 14.00-15.00

11.07-23.08 URLOP

ul. Krupnicza 2, pok.115

 

W innych terminach prosimy umawiać spotkania za pośrednictwem Sekretariatu JCJ.

 

Z-ca Dyrektora JCJ ds. administracyjno-finansowych

mgr inż. Jolanta Krzyształowska

e-mail: jolanta.krzysztalowska@uj.edu.pl

poniedziałek, czwartek, piątek: 9.00-12.00

wtorek, środa: 13.00-16.00

ul. Krupnicza 2, pok.105

 

W innych terminach  prosimy umawiać spotkania za pośrednictwem Sekretariatu JCJ.