Kierownicy zespołów językowych

Kierownik zespołu języka angielskiego

mgr Dominika Stopa

dominika.stopa@uj.edu.pl

środy  godz. 14.00 – 15.00  
4.09, 11.09, 18.09, 25.09
ul. Krupnicza 2, pok.206

Kierownik zespołu języka niemieckiego

mgr Zbigniew Pisz

zbigniew.pisz@uj.edu.pl

wtorek   godz. 14.00 – 15.00   
3.09    sala 205 
10.09  sala 203 
17.09  sala 207 
24.09 sala 203                                                                                  
al. Kijowska 14

Z-ca kierownika zespołu języka angielskiego

mgr Jolanta Śniechowska

jolanta.sniechowska@uj.edu.pl

5.09   godz. 10.00 – 11.00
10.09  godz. 10.00 – 11.00
17.09  godz. 10.00 – 11.00
24.09 godz. 11.00 – 12.00
ul. Krupnicza 2, pok.206

Kierownik zespołu języków romańskich

mgr Jolanta Szczepańska

j.szczepanska@uj.edu.pl

wtorek  godz. 13.00 – 14.00  
3.09,  10.09,  17.09,  24.09
al. Kijowska 14  sala 215

Kierownik zespołu języka łacińskiego

dr hab. Marek Hermann

marek.hermann@uj.edu.pl

czwartki godz. 18.00 – 19.00
5.09, 12.09, 19.09
ul. Gołębia 13, sala 212

Zespół języka rosyjskiego

mgr Beata Batko

beata.batko@uj.edu.pl

czwartek  godz. 12.00 – 13.00   
5.09, 12.09, 19.09, 26.09
ul. Krupnicza 2, p.115