Kierownicy zespołów językowych

Kierownik zespołu języka angielskiego

mgr Bernardeta Raczkiewicz

​kierownik.j.ang@uj.edu.pl

poniedziałek godzinie 13.30 - 14.30

Kod do MS Teams: olnchn9

Kierownik zespołu języka niemieckiego

mgr Anna Witkowska

anna.witkowska@uj.edu.pl

wtorek godz. 11.00-11.50

Kod do MS Teams:prgib81

Z-ca kierownika zespołu języka angielskiego

mgr Wioletta Rożnawska

kierownik.j.ang@uj.edu.pl

czwartek godz. 13.15-14.15

Kod do MS Teams: 1aqbutg

Kierownik zespołu języków romańskich

mgr Jolanta Szczepańska

j.szczepanska@uj.edu.pl

03.02 godz. 15.00-16.00

10.02 godz. 15.00-16.00

17.02 godz. 15.00-16.00

24.02 godz. 15.00-1600

MS Teams - kod 9s7glm3

 

Kierownik zespołu języka łacińskiego

dr hab. Marek Hermann

marek.hermann@uj.edu.pl

czwartek godz. 18.30-19.30

Kod do MS Teams:t95jwpg

Kierownik zespołu języka rosyjskiego

mgr Wioletta Rożnawska

wioletta.roznawska@uj.edu.pl

czwartek godz. 13.15-14.15

Kod do MS Teams: 1aqbutg