Kierownicy zespołów językowych

Kierownik zespołu języka angielskiego

mgr Dominika Stopa

dominika.stopa@uj.edu.pl

środa godz. 13.45 – 14.45  

ul. Krupnicza 2, pok.206

Kierownik zespołu języka niemieckiego

mgr Zbigniew Pisz

zbigniew.pisz@uj.edu.pl

wtorek   godz. 14.00 – 15.00   

ul. Krupnicza 2,  pok.206

Z-ca kierownika zespołu języka angielskiego

mgr Jolanta Śniechowska

jolanta.sniechowska@uj.edu.pl

18.04.2019 Dyżur odwołany

czwartek  godz. 13.15 – 14.15   

ul. Krupnicza 2, pok.206

Kierownik zespołu języków romańskich

mgr Jolanta Szczepańska

j.szczepanska@uj.edu.pl

poniedziałek godz. 13.30 – 14.30  

ul. Krupnicza 2, pok. 206 

Kierownik zespołu języka łacińskiego

dr hab. Marek Hermann

marek.hermann@uj.edu.pl

czwartek  godz. 18.15 – 19.15 

ul. Krupnicza 2, pok. 206

Zespół języka rosyjskiego

mgr Beata Batko

beata.batko@uj.edu.pl

czwartek  godz. 12.00 – 13.00 

ul. Krupnicza 2, p.115