Kierownicy zespołów językowych

Kierownik zespołu języka angielskiego

mgr Dominika Stopa

dominika.stopa@uj.edu.pl

poniedziałek godz. 16.10-17.10

(3.12.2018 - dyżur odwołany)

ul. Krupnicza 2, s. 206

Kierownik zespołu języka niemieckiego

mgr Zbigniew Pisz

zbigniew.pisz@uj.edu.pl

wtorek godz. 14.00-15.00

ul. Krupnicza 2, s. 206  

Z-ca kierownika zespołu języka angielskiego

mgr Jolanta Śniechowska

jolanta.sniechowska@uj.edu.pl

czwartek godz. 13.15-14.15

ul.Krupnicza 2, s.206

Kierownik zespołu języków romańskich

mgr Jolanta Szczepańska

j.szczepanska@uj.edu.pl

poniedziałek godz. 13.30-14.30

ul. Krupnicza 2 s.206

Kierownik zespołu języka łacińskiego

dr hab. Marek Hermann

marek.hermann@uj.edu.pl

środa godz. 17.00-18.00

ul. Krupnicza 2 s.206

Zespół języka rosyjskiego

mgr Beata Batko

beata.batko@uj.edu.pl

czwartek godz. 12.00-13.00

ul. Krupnicza 2 s.115