Lokalizacje

Jagiellońskie Centrum Językowe

ul. Ingardena 3

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

ul. Armii Krajowej 8

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

Al. Kijowska 14

Kampus UJ

ul. Łojasiewicza 4

Kampus UJ

ul. Łojasiewicza 6

Kampus UJ

ul. Łojasiewicza 11

Kampus UJ

ul. Gronostajowa 7

Kampus UJ

ul. Gronostajowa 9