Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Centrum

Skład Rady w kadencji 2020-24

 1. mgr Izabela Bakota, Zastępca Dyrektor JCJ UJ ds. dydaktycznych
 2. dr hab. Marek Hermann, Zespół języka łacińskiego JCJ UJ (Przewodniczący Rady)
 3. dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ, Wydział Prawa i Administracji UJ
 4. mgr inż. Jolanta Krzyształowska, Zastępca Dyrektor JCJ UJ ds. administracyjno-finansowych
 5. prof. dr hab. Marta Kudelska, Wydział Filozoficzny UJ
 6. dr Grzegorz Matecki, Wydzał Matematyki i Informatyki UJ
 7. mgr Bernardeta Raczkiewicz, Zespół języka angielskiego JCJ UJ
 8. mgr Dominika Stopa, Dyrektor JCJ UJ
 9. mgr Jolanta Szczepańska, Zespół języków romańskich JCJ UJ
 10. dr hab. Władysław Witalisz, Wydział Filozoficzny UJ
 11. mgr Anna Witkowska, Zespół języka niemieckiego JCJ UJ
 12. dr hab. Agnieszka Ziołowicz, prof. UJ, Wydział Polonistyki UJ

Zadania Rady

§ 8 Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ

1. Rada Centrum jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Centrum. Do zadań Rady Centrum należy w szczególności:

 • opiniowanie rocznego planu i kierunków rozwoju Centrum;
 • opiniowanie sprawozdanie Dyrektora Centrum z wykonania planu;
 • powoływanie stałych i doraźnych komisji do wykonania określonych zadań oraz dokonywanie oceny ich wykonania;
 • opiniowanie wniosków w sprawach osobowych;
 • opiniowanie planów działalności usługowej.

2. Rada Centrum powołuje, zgodnie z § 156 ust. 2 Statutu UJ, komisję do przeprowadzenia konkursu na stanowiska, o których mowa w art. 110 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ (Załącznik do Uchwały nr 109/VI/2014 Senatu UJ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ)
pdf
Decyzja nr 43 Rektora UJ z 23 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Rady Centrum w JCJ, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 Regulaminu JCJ, na kadencję 2016-2020

Widok zawartości stron Widok zawartości stron