Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapisy

Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona, dlatego przydzielanie do grup odbywa się według kolejności zgłoszeń. Do uczestnictwa w zajęciach będą dopuszczone osoby, które dopełniły następujących formalności: dokonały zapisu w sposób wskazany poniżej, przekazały wymagane dokumenty oraz dokonały wpłaty za kurs.
Opłata za semestr nauki pobierana jest w całości lub dwóch równych ratach (w sprawie rat – kursy.jcj@uj.edu.pl).
Prośby o wystawienie faktury wraz z danymi należy przesyłać na adres kursy.jcj@uj.edu.pl. W przypadku faktur imiennych i faktur na firmę opłacanych przez osobę fizyczną zapisującą się na kurs, prośbę o wystawienie faktury należy przesłać przed dokonaniem wpłaty za kurs. Faktury wystawiane są po rozliczeniu wpłaty przez Kwesturę UJ w terminie około 7 dni po dokonaniu wpłaty.

Osoby rozpoczynające naukę w JCJ na poziomie A1+

  1. Proszę wykonać test poziomujący (dotyczy tylko języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego) i zachować wynik na rozmowę z lektorem (po zakończeniu testu istnieje możliwość zapisania wyniku jako plik pdf na pulpicie swojego komputera).
  2. Proszę zapisać się na rozmowę z lektorem (dotyczy wszystkich języków) – zapisy otwarte od 06.02.2023.
  3. Proszę po odbyciu rozmowy z lektorem pobrać, wypełnić oraz podpisać Umowę i Zgodę (poniżej), wybrać grupę i dokonać zapisu przez sekretariat JCJ
  4. Proszę skany dokumentów przesłać wiadomością e-mail.
  5. Proszę uiścić opłatę za kurs na numer konta wygnerowany przez Sekretariat po przesłaniu ww. dokumentów.

Osoby kontynuujące dotychczasową naukę w JCJ

  1. Proszę skontaktować się z Sekretariatem JCJ – kursy.jcj@uj.edu.pl.

Dokumenty do pobrania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron