Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kształcenie

kursy komercyjne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapisy

Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona, dlatego przydzielanie do grup odbywa się według kolejności zgłoszeń. Do uczestnictwa w zajęciach będą dopuszczone osoby, które dopełniły następujących formalności: dokonały zapisu w sposób wskazany poniżej, przekazały wymagane dokumenty oraz dokonały wpłaty za kurs.
Prośby o wystawienie faktury wraz z danymi należy przesyłać na adres joanna.biela@uj.edu.pl. W przypadku faktur imiennych i faktur na firmę opłacanych przez osobę fizyczną zapisującą się na kurs, prośbę o wystawienie faktury należy przesłać przed dokonaniem wpłaty za kurs. Faktury wystawiane są po rozliczeniu wpłaty przez Kwesturę UJ w terminie około 7 dni po dokonaniu wpłaty.

Osoby rozpoczynające naukę w JCJ na poziomie 0

  1. Proszę wypełnić, podpisać i zeskanować Umowę (poniżej).
  2. Proszę zdeponować skan umowy w miejscu wskazanym w formularzu – aktywny od 01.09.2022.
  3. Proszę uiścić opłatę za kurs na numer konta przesłany na podstawie wypełnionego formularza.

Osoby rozpoczynające naukę w JCJ na poziomie A1+

  1. Proszę wykonać test poziomujący (dotyczy tylko języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego) i zachować wynik na rozmowę z lektorem (po zakończeniu testu istnieje możliwość zapisania wyniku jako plik pdf na pulpicie swojego komputera).
  2. Proszę zapisać się na rozmowę z lektorem (dotyczy wszystkich języków) – zapisy otwarte od 19.09.2022.
  3. Proszę po odbyciu rozmowy z lektorem pobrać, wypełnić oraz podpisać Umowę i Zgodę (poniżej).
  4. Proszę skany dokumentów przesłać na adres kursy.jcj@uj.edu.pl.
  5. Proszę uiścić opłatę za kurs na numer konta wygnerowany na podstawie przesłanych dokumentów.

Osoby kontynuujące dotychczasową naukę w JCJ

  1. Proszę skontaktować się z Sekretariatem JCJ – kursy.jcj@uj.edu.pl.

Dokumenty do pobrania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron