Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kształcenie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy tematyczne

Charakterystyka zajęć

Obecność kursów tematycznych w ofercie JCJ pojawiła się z myślą o osobach, które chcą rozwijać swoje kompetencje językowe w określonym obszarze tematycznym albo w obszarze określonych sprawności językowych takich, jak mówienie, pisanie, czytanie. Większość kursów projektowanych jest na dwa semestry (60 godzin) i można je realizować:

  • w ramach wolnych żetonów, które pozostają do wykorzystania na przykład po zwolnieniu się z języka certyfikatem zewnętrznym lub przepisaniu oceny;
  • w miejsce klasycznego lektoratu, ale wyłącznie na studiach II lub III stopnia, w wymiarze co najmniej 60 godzin;
  • obok klasycznego lektoratu po wykupieniu odpowiedniej liczby żetonów (dodatkowe żetony można otrzymać w Sekretariacie JCJ po uiszczeniu kwoty odpowiadającej liczbie godzin kursu, wysokość opłat określają zarządzenia Rektora UJ w sprawie opłat za usługi edukacyjne).

Poziomy biegłości językowej oferowanych kursów tematycznych określone są wedle Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ESOKJ (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR).

Zapisy na kursy

Rejestracja na kursy tematyczne odbywa się za pośrednictwem USOS.

Programy nauczania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron