Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lektorat DON

Charakterystyka zajęć

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ współpracuje z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (DON) w zakresie nauczania języków obcych osób studiujących z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. W ramach współpracy JCJ i DON organizowane są międzywydziałowe zajęcia z języka angielskiego dla osób studiująych z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Zajęcia te odbywają się w odpowiednio wyposażonych salach DON i prowadzone są przez lektorów JCJ, którzy przeszli przeszkolenia i którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje w ramach warsztatów lub szkoleń organizowanych przez DON. Lektorzy ściśle współpracują z pracownikami DON w kwestii określenia specyficznych potrzeb studenta wynikających z konkretnej niepełnosprawności, adaptacji materiałów dydaktycznych, dostosowania sposobu prowadzenia zajęć oraz formy zaliczeń i egzaminu.

Zapisy na zajęcia

Osoby studiujące, których sytuacja zdrowotna wymaga adaptacji standardowych zajęć językowych, mogą ubiegać się o ich dostosowanie do swoich indywidualnych potrzeb uwarunkowanych stanem zdrowia. Osoby te mogą zgłaszać się do DON, gdzie po konsultacjach z lektorem JCJ kwalifikowani są do grup.
Pliki do pobrania
pdf
Monika Wolanin (2010). Uczenie się i nauczanie języka obcego studentów niewidomych i słabowidzących. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Zeszyty Glottodydaktyczne, 2, 43-54
pdf
Dominika Stopa (2012). The language of disability. Zeszyty Glottodydaktyczne, 4, 145-154
pdf
Dominika Stopa (2013). Mój „inny” lektorat – język angielski dla osób słabosłyszących i niesłyszących na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiadomości o równości, (3)4, 16-19
Zobacz video galerię

Widok zawartości stron Widok zawartości stron