Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Powtarzanie lektoratu

  • Zgodnie § 9 Zarządzenia nr 112 Rektora UJ z dnia 16 października 2020 roku w sprawie organizacji i szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego przez studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz wykazu uznawanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego (nie dotyczy Collegium Medicum), osoba, która w części lub w całości nie zaliczyła lektoratu może odpłatnie powtarzać lektorat w ramach zajęć lektoratowych prowadzonych w JCJ.
  • Wysokość opłat za powtarzanie lektoratu regulują zarządzenia Rektora UJ w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (poniżej). Stawka za 30 żetonów (30 godzin) wynosi 230 zł. O liczbie żetonów, którą należy dokupić, decyduje liczba niezaliczonych semestrów oraz realizowany program studiów przez osobę wnioskującą o powtarzanie. Szczegółowe informacje na temat liczby godzin w poszczególnych semestrach dla poszczególnych programów studów znajdują się w Aplikacji Sylabus UJ.
  • Osoba, która chce powtarzać lektorat, powinna w pierwszej kolejności złożyć podanie o powtarzanie przedmiotu (lektoratu) do kierownika jednostki, w której realizuje program (dziekan albo dyrektor instytutu lub katedry – w zależności od struktury jednostki) na wzorach stosowanych przez tę jednostkę. Dopiero po uzyskaniu zgody, przedstawiając ją w Sekretariacie JCJ, nalależy wnieść opłatę za powtarzanie lektoratu.
  • Korzystając z zakupionych żetonów, osoba powtarzająca lektorat samodzielnie rejestruje się do grupy lektoratowej w USOS. W przypadku, kiedy nabycie żetonów nastąpi po zakończeniu rejestracji w USOS, osoba powtarzająca lektorat powinna wybrać grupę, do której chce uczęszczać (mając na uwadze zasadę sekwencyjności), uzyskać zgodę od osoby prowadzącej grupę (lektora) na dopisanie do grupy, a następnie taką zgodę przedstawić w Sekretariacie JCJ w celu formalnego dopisania do grupy w USOS. Powtarzając lektorat należy pamiętać o zasadzie sekwencyjności, która w przypadku lektoratu oznacza zaliczanie następujących po sobie semestrów - jeśli osoba powtarzająca lektorat nie zaliczyła na przykład II semestru lektoratu, powinna zarejestrować się do grupy, która realizuje II semestr nauki języka
Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 października 2020 roku w sprawie organizacji i szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego przez studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz wykazu uznawanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego (nie dotyczy Collegium Medicum)
pdf
Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lutego 2020 roku w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron