Oferta kursów

Jagiellońskie Centrum Językowe w I semestrze roku akademickiego 2020/21 organizuje kursy języków obcych jedynie w formie zdalnej.

 

Planowane harmonogramy na rok 2020/2021:

Język angielski 2020/2021- Harmonogram

Pozostałe języki 2020/2021 - Harmonogram

 

 

Interaktywne testy językowe

Aby rozwiązać test plasujący online należy:
 
1) kliknąć lub skopiować  poniższy link (test), który skieruję cię na stronę UJ z otwartymi zasobami edukacyjnymi
2) następnie kliknij w czerwoną ikonę zaloguj, która odeśle cię do strony startowej
3) utwórz konto 
4) w menu kursów wybierz języki obce, a następnie test plasujący z wybranego języka
5) aby rozwiązać test musisz dołączyć do kursu
6) teraz jesteś gotowy do rozwiązania testu z online
 
Z uzyskanym wynikiem zapraszamy na rozmowę z naszymi lektorami w trakcie ich dyżurów do Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ. Gwarantujemy możliwość przeprowadzenie takiej rozmowy w aplikacji MS Teams. Ci z Państwa, którzy wybiorą zdalną formę kontaktu z lektorem, proszeni są o ustalenie terminu mailowo z sekretariatem JCJ (kursy.jcj@uj.edu.pl)
Informacja o terminach dyżurów zostanie opublikowana na naszej stronie ok 10 września.
 
 
 
 
 

Dodatkowa oferta w roku akademickim 2020/2021

 

NOWOŚĆ - JĘZYK KOREAŃSKI 

Program nauczania

 

NOWOŚĆ - GREKA KLASYCZNA

 

• dla słuchaczy Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Szczegóły oferty

 

• dla zainteresowanych łaciną

Spotkanie z łaciną

 

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat JCJ, pokój 226, ul. Ingardena 3.

Tel.:     12 421-36-11

e-mail: kursy.jcj@uj.edu.pl