Opłaty

Kurs

Liczba godz. w sem.

Cena

język angielski

54

850 zł

język angielski dla pracowników  i doktorantów UJ i CM UJ

54

550 zł

język angielski dla studentów UJ i CM UJ

54

550 zł

język esperanto

27

300 zł

inne języki

54

600 zł

inne języki dla pracowników, doktorantów i studentów UJ i CM UJ

54

450 zł

 

Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto. Numer konta generowany jest na podstawie numeru PESEL w sekretariacie JCJ.
 
 

Umowa - Kursy komercyjne

Klauzula Informacyjna

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie JCJ, pokój 226, ul. Ingardena 3.

Tel.:     12 421-36-11

e-mail: kursy.jcj@uj.edu.pl