Programy nauczania

Język angielski

Pozioim A2 - D. Chylińska

Poziom B1 - B. Chylińska

Poziom B1 - B. Rewicka

Poziom B2 - D. Chylińska

Poziom B2 - E. Potępa

Poziom B2 - M. Stawarska

Poziom C1 - P. Kasprzyk

Poziom C1.2 - P. Kasprzyk

Język niemiecki

Poziom A1 - I. Molicka-Jaskółka 

Poziom A2.1 - I. Mierzwa

Poziom A2.2 - B. Adamek - Chwastek

Poziom B1.2 - B. Adamek - Chwastek

Poziom B2.1 - I. Mierzwa

Język hiszpański

Poziom A1 - Bernabé Ureba García

Poziom A1 - Guillem González

Poziom A2 - Xango Gonzales

Poziom B2 - Bernabé Ureba García

Język francuski

Poziom A1 - M. Adamska-Pytko

Poziom A2 - O. Hedemann

Poziom B1 - J. Bigaj

Poziom B2 - J. Bigaj

Język rosyjski

Poziom A1 - R. Gajda

Poziom A2 - M. Bachan-Kołodziejska

Poziom B1 - M. Bachan-Kołodziejska

Język włoski

Poziom A1 - B.Bielańska

Poziom A1 - G. Forresu

Poziom A2 - G. Forresu

Język norweski

Poziom A1 - M. Edelist

Poziom B1 - M. Edelist

Inne języki

Greka - M. Grzelak

Łacina - J. Kuciak

Esperanto - M. Majerczak

Uniwersytet trzeciego Wieku UJ

J. Angielski B2 - M. Wolanin

J. Włoski A2 - I. Podgórska-Sasin