W SEMESTRZE ZIMOWYM WSZYSTKIE KURSY ODBYWAJĄ SIĘ W FORMIE ONLINE

Descubrimos América Latina- Odkrywamy Amerykę Łacińską NOWOŚĆ

MS Teams: ehi4tss i usunięcie "BBB"

Poziom:  B1/B2

Czas trwania kursu: 1 semestr = 30 godzin 

Czas i miejsce zajęć: wtorek 11.30 – 13.00 online

Wykładowca: mgr Małgorzata Kręcioch, malgorzata.1.krecioch@uj.edu.pl

Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla osób zafascynowanych językiem hiszpańskim i kulturą krajów hiszpańskojęzycznych. Uczestnicy poznają rozmaite akcenty, typowe słowa dla danych krajów i przede wszystkim ich bogactwo kulturowe na wielu płaszczyznach.
W swoim założeniu kurs będzie obejmował tematy: język hiszpański w wybranych krajach, atrakcje turystyczne stanowiące dziedzictwo kulturowe  i naturalne, a także niematerialne, muzyka, gastronomia, sztuka, film, społeczeństwo, historia, ważne bieżące wydarzenia polityczne, przyroda. Głównym kryterium doboru tematów będą zainteresowania uczestników kursu.

czytaj więcej  Kręcioch - sylabus

Palestra nie tylko dla prawników - architektura i sztuka w literaturze rzymskiej NOWOŚĆ

Czas trwania kursu: 30 godzin

Poziom: A2

Czas i miejsce: Wtorek 17.00-18:30 (ewentualnie 17.30-19.00)  MS Teams

Wykładowca: Ewa Śnieżewska    ewa.sniezewska@uj.edu.pl

Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową znajomość języka łacińskiego (A2) i zainteresowanych kulturą, architekturą i sztuką rzymską. Słuchacze kursu będą mieli możliwość zapoznania się z oryginalnymi fragmentami dzieł Warrona, Cycerona, Witruwiusza, Seneki i Stacjusza odnoszącymi się do architektury i sztuki. Kurs proponuje tłumaczenie i interpretację wybranych fragmentów na szerokim tle społeczno- kulturowym. 

czytaj więcej  Śnieżewska - sylabus

Wymowa i intonacja w języku rosyjskim NOWOŚĆ

Poziom:   A2-B2+

Czas trwania kursu:   30 godzin (w semestrze letnim)

Czas i miejsce zajęć:  wtorek 15.00-16.30, Microsoft Teams

Wykładowca: mgr Małgorzata Bachan-Kołodziejska, malgorzata.bachan@uj.edu.pl 
 
Kurs adresowany jest do osób na różnych poziomach zaawansowania języka rosyjskiego, które pragną doskonalić poprawną wymowę i zbliżyć się do perfekcji. Słuchacze dowiedzą się, w jaki sposób mogą samodzielnie ćwiczyć posługiwanie się aparatem mowy, aby wydobywać rosyjskie dźwięki oraz jak eliminować polski akcent. Uczestnicy kursu zaznajomią się z siedmioma konstrukcjami intonacyjnymi i przećwiczą ich wykorzystanie w różnych kontekstach. Słuchacze będą mieli okazję przećwiczyć łamańce językowe o różnym stopniu trudności, a także dowiedzą się, jakie najczęstsze błędy popełniają osoby natywne posługujące się językiem rosyjskim. Wspólnie analizując wypowiedzi polskich aktorów i polityków w języku rosyjskim dowiemy się, jakie typowe błędy językowe zdradzają nasze pochodzenie. 

czytaj więcej  Bachan (sylabus)

Język rosyjski na rynku pracy (Русский язык на рынке труда) NOWOŚĆ

Poziom:   B2+

Czas trwania kursu:   30 godzin (po 30 godzin w semestrze letnim)

Czas i miejsce zajęć:  Ms Teams, czwartek 14:40-16:10

Wykładowca:   mgr Małgorzata Bachan-Kołodziejska, malgorzata.bachan@uj.edu.pl 
 
Kurs adresowany jest do osób poszukujących pracy z językiem rosyjskim. Podczas zajęć uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez proces rekrutacji, zapoznają się z portalami rekrutacyjnymi oraz stronami, na których zamieszczane są oferty pracy. Słuchacze dowiedzą się, jak w odpowiedzi na ogłoszenie o pracy stworzyć skuteczne CV i list motywacyjny w języku rosyjskim, a także poznają pytania najczęściej zadawane na rozmowach kwalifikacyjnych. Uczestnicy kursu zaznajomią się z leksyką dotyczącą umów, strukturą firmy, sztuką prowadzenia korespondencji handlowej. Uczestnicy kursu będą mieli okazję napisać wypowiedzenie i stworzyć własny biznesplan.

czytaj więcej  Bachan (sylabus)

 

Francuski w sztuce (le français dans l’art)

Poziom: B1 

Czas trwania kursu: 1 semestr = 30 godzin ( z możliwością kontynuacji w 2 semestrze) 

Wykładowca: Kazimierz Łukowicz   kazimierz.lukowicz@uj.edu.pl

Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla osób interesujących się kulturą i sztuką, a także i tych, które pragną poszerzyć swoją wiedzę ogólną w tym zakresie. Stworzony został na podstawie opracowanych materiałów autentycznych, głównie materiałów wideo, poruszających tematy związane z różnymi dziedzinami kultury i sztuki (malarstwo, fotografika, muzyka, taniec, teatr, opera, film). Kurs stwarza możliwość doskonalenia sprawności językowych nabytych na niższych poziomach (rozumienie materiałów wideo, rozwijanie komunikacji językowej, kształtowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej) w oparciu o relacje z wydarzeń dawnych i współczesnych, w jakiś sposób związanych ze sztuką, a także o prezentację twórczości sławnych artystów i ich dzieł.

czytaj więcej  [sylabus: Łukowicz_Francuski w sztuce]

Konversationskurs, Präsentationstechniken mit Coachinggrundlagen (Kurs konwersacyjny, techniki prezentacji z elementami coachingu)

Poziom:  B2+ 

Czas trwania kursu:   60 godzin (po 30 godzin w semestrze zimowym i letnim). 
Czas i miejsce:   piątek 15.00-16.30, online na platformie PEGAZ  w aplikacji Big Blue Button

Wykładowca:    mgr Irena Szpuler-Dirak     irena.szpuler-dirak@uj.edu.pl, starszy wykładowca  JCJ UJ, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, coach, mentor,  trener rozwoju osobistego i zawodowego JCJ.   Entuzjastka life-coachingu, ciekawych pomysłów oraz znajdowania niestandardowych rozwiązań do standardowych problemów w kwestiach związanych z nauką języka i rozwojem osobistym.

Opis kursu: Autorski unikatowy kurs konwersacyjny dla osób znających język niemiecki w stopniu średnim B2 wg ESOKJ/CEFR* zainteresowanych doskonaleniem sztuki konwersacji, prezentacji, poszerzania słownictwa, wymiany poglądów, pomysłów i myśli. Centralnym punktem zajęć jest dialog, rozmowa, dyskusja, debata lub inna forma wypowiedzi ustnej z użyciem typowego dla nich słownictwa. Aktualne, na bieżąco dobierane tematy dyskusji zapewniają zainteresowanie i zaangażowanie uczestników oraz motywują do kreatywnego uczestnictwa.Kurs zawiera wątek coachingu i samorozwoju. Pod opieką merytoryczną doświadczonego wykładowcy, tłumacza i coacha będziemy wspólnie rozwijać nie tylko umiejętność komunikowania się w języku niemieckim, poznawać i trenować procedury ubiegania się o miejsce pracy w krajach niemieckojęzycznych, oraz wzajemnie uczyć się od siebie, motywować i rozwijać. Jest to ciekawa alternatywa w nauce i doskonaleniu języka niemieckiego, zapewniająca również kreatywną rozrywkę oraz wątek kulturoznawczy.

czytaj więcej sylabus: Szpuler-Dirak B2+