1. Francuski w kulturze i sztuce (le français dans l’art)

Poziom: B1 

Czas trwania kursu: 1 semestr = 30 godzin ( z możliwością kontynuacji w 2 semestrze) 

Wykładowca: Kazimierz Łukowicz   kazimierz.lukowicz@uj.edu.pl

Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla osób interesujących się kulturą i sztuką, a także i tych, które pragną poszerzyć swoją wiedzę ogólną w tym zakresie. Stworzony został na podstawie opracowanych materiałów autentycznych, głównie materiałów wideo, poruszających tematy związane z różnymi dziedzinami kultury i sztuki (malarstwo, fotografika, muzyka, taniec, teatr, opera, film). Kurs stwarza możliwość doskonalenia sprawności językowych nabytych na niższych poziomach (rozumienie materiałów wideo, rozwijanie komunikacji językowej, kształtowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej) w oparciu o relacje z wydarzeń dawnych i współczesnych, w jakiś sposób związanych ze sztuką, a także o prezentację twórczości sławnych artystów i ich dzieł.

czytaj więcej  [sylabus: Łukowicz_Francuski w sztuce]

2. Język hiszpański naukowy w literaturze, filozofii i sztuce

Poziom:                      B2+/C1

Czas trwania kursu:    60 godzin (2 semestry)

Wykładowca:              dr Agnieszka Durlej-Krach, agnieszkadurlej@interia.pl

Opis kurs: Kurs ten, specjalistycznego języka hiszpańskiego w dziedzinie literaturoznawstwa, filozofii oraz sztuki, dedykowany jest dla studentów II i III stopnia wszystkich kierunków oraz studentów z tzw. wolnymi żetonami, posiadających wiedzę praktyczną z języka hiszpańskiego na poziomach B2+-C1. Kurs ten stawia sobie za cel szczegółowe poszerzenie słownictwa w prezentowanych dziedzinach nauki ukazanego na przykładzie konkretnych kolokacji w tekstach teoretycznych i użytkowych (pisanych i mówionych). Zdobyta tutaj wiedza może mieć szerokie zastosowanie naukowe i prywatne. Pomaga także lepiej zrozumieć specyfikę tychże obszarów.

czytaj więcej  [sylabus: Język hiszpański naukowy w literaturze, filozofii i sztuce]

3. Język hiszpański w turystyce.

Poziom:                      B2+/C1

Czas trwania kursu:    60 godzin (2 semestry)

Wykładowca:              dr Agnieszka Durlej-Krach, 

Opis kurs: Kurs ten, języka hiszpańskiego w turystyce, dedykowany jest dla studentów II i III stopnia wszystkich kierunków oraz studentów z tzw. wolnymi żetonami, posiadających wiedzę praktyczną z języka hiszpańskiego na poziomach B2+-C1. Kurs ten stawia sobie za cel szczegółowe poszerzenie słownictwa w turystyce ukazanego na przykładzie konkretnych kolokacji w tekstach użytkowych (pisemnych i mówionych) stosowanych w turystyce oraz ukształtowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych uczestników kursu w oparciu o zaprezentowaną tutaj wiedzę. Wiedza zdobyta podczas tego kursu może mieć szerokie zastosowanie naukowe i prywatne. Pomaga także lepiej zrozumieć specyfikę tego obszaru, nawiązującą, m.in., do wielokulturowości oraz poznać branżowy język turystyki.  

czytaj więcej  [sylabus: Durlej-Krach_ Język hiszpański w turystyce]

4. Język rosyjski na rynku pracy (Русский язык на рынке труда)

Poziom:   B2+
 
Czas trwania kursu:   60 godzin (po 30 godzin w semestrze zimowym i letnim)
 
Wykładowca:   mgr Małgorzata Bachan-Kołodziejska, malgorzata.bachan@uj.edu.pl 
 

Opis kurs: Kurs adresowany jest do osób poszukujących pracy z językiem rosyjskim. Podczas zajęć uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez proces rekrutacji, zapoznają się z portalami rekrutacyjnymi oraz stronami, na których zamieszczane są oferty pracy. Słuchacze dowiedzą się, jak w odpowiedzi na ogłoszenie o pracy stworzyć skuteczne CV i list motywacyjny w języku rosyjskim, a także poznają pytania najczęściej zadawane na rozmowach kwalifikacyjnych. Uczestnicy kursu zaznajomią się z leksyką dotyczącą umów, strukturą firmy, sztuką prowadzenia korespondencji handlowej. Uczestnicy kursu będą mieli okazję napisać wypowiedzenie i stworzyć własny biznesplan.


czytaj więcej  [sylabus: Bachan_Rosyjski na rynku pracy]