W SEMESTRZE ZIMOWYM WSZYSTKIE KURSY ODBYWAJĄ SIĘ W FORMIE ONLINE

Konversationskurs, Präsentationstechniken mit Coachinggrundlagen (Kurs konwersacyjny, techniki prezentacji z elementami coachingu) NOWOŚĆ

Poziom: B2+
 
Czas trwania kursu:  60 godzin (po 30 godzin w semestrze zimowym i letnim). 
 
Czas i miejsce:  piątek 15.00-16.30, online na platformie PEGAZ  w aplikacji Big Blue Button
 
Wykładowca:                    mgr Irena Szpuler-Dirak     irena.szpuler-dirak@uj.edu.pl, starszy wykładowca  JCJ UJ, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, coach, mentor,  trener rozwoju osobistego i zawodowego JCJ.   Entuzjastka life-coachingu, ciekawych pomysłów oraz znajdowania niestandardowych rozwiązań do standardowych problemów w kwestiach związanych z nauką języka i rozwojem osobistym.
 
Opis kursu: Autorski unikatowy kurs konwersacyjny dla osób znających język niemiecki w stopniu średnim B2 wg ESOKJ/CEFR* zainteresowanych doskonaleniem sztuki konwersacji, prezentacji, poszerzania słownictwa, wymiany poglądów, pomysłów i myśli. Centralnym punktem zajęć jest dialog, rozmowa, dyskusja, debata lub inna forma wypowiedzi ustnej z użyciem typowego dla nich słownictwa. Aktualne, na bieżąco dobierane tematy dyskusji zapewniają zainteresowanie i zaangażowanie uczestników oraz motywują do kreatywnego uczestnictwa.
Kurs zawiera wątek coachingu i samorozwoju. Pod opieką merytoryczną doświadczonego wykładowcy, tłumacza i coacha będziemy wspólnie rozwijać nie tylko umiejętność komunikowania się w języku niemieckim, poznawać i trenować procedury ubiegania się o miejsce pracy w krajach niemieckojęzycznych, oraz wzajemnie uczyć się od siebie, motywować i rozwijać. Jest to ciekawa alternatywa w nauce i doskonaleniu języka niemieckiego, zapewniająca również kreatywną rozrywkę oraz wątek kulturoznawczy.

 

 

Francuski w sztuce (le français dans l’art)

Poziom: B1 

Czas trwania kursu: 1 semestr = 30 godzin ( z możliwością kontynuacji w 2 semestrze) 

Wykładowca: Kazimierz Łukowicz   kazimierz.lukowicz@uj.edu.pl

Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla osób interesujących się kulturą i sztuką, a także i tych, które pragną poszerzyć swoją wiedzę ogólną w tym zakresie. Stworzony został na podstawie opracowanych materiałów autentycznych, głównie materiałów wideo, poruszających tematy związane z różnymi dziedzinami kultury i sztuki (malarstwo, fotografika, muzyka, taniec, teatr, opera, film). Kurs stwarza możliwość doskonalenia sprawności językowych nabytych na niższych poziomach (rozumienie materiałów wideo, rozwijanie komunikacji językowej, kształtowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej) w oparciu o relacje z wydarzeń dawnych i współczesnych, w jakiś sposób związanych ze sztuką, a także o prezentację twórczości sławnych artystów i ich dzieł.

czytaj więcej  [sylabus: Łukowicz_Francuski w sztuce]

Wymowa i intonacja w języku rosyjskim NOWOSC

Poziom:   A1-B2+

Czas trwania kursu:   60 godzin (po 30 godzin w semestrze zimowym i letnim)

Czas i miejsce zajęć:  piątek 16.20-17.50, Microsoft Teams

Wykładowca: mgr Małgorzata Bachan-Kołodziejska, malgorzata.bachan@uj.edu.pl 

Opis kursu: Kurs adresowany jest do osób na różnych poziomach zaawansowania języka rosyjskiego, które pragną doskonalić poprawną wymowę i zbliżyć się do perfekcji. Słuchacze dowiedzą się, w jaki sposób mogą samodzielnie ćwiczyć posługiwanie się aparatem mowy, aby wydobywać rosyjskie dźwięki oraz jak wyeliminować polski akcent. Uczestnicy kursu zaznajomią się z siedmioma konstrukcjami intonacyjnymi i przećwiczą ich wykorzystanie w różnych kontekstach. Słuchacze będą mieli okazję przećwiczyć łamańce językowe o różnym stopniu trudności, a także dowiedzą się, jakie najczęstsze błędy popełniają osoby natywne posługujące się językiem rosyjskim. Wspólnie analizując wypowiedzi polskich aktorów i polityków w języku rosyjskim dowiemy się, jakie typowe błędy językowe zdradzają nasze pochodzenie. 

Bachan_ Wymowa i intonacja w języku rosyjskim sylabus

JĘZYK WŁOSKI W SZTUCE FILMOWEJ

Poziom:                      A2/B1 

Czas trwania kursu:    1 semestr – 30 godzin (z możliwością kontynuacji w 2 semestrze)\

Wykładowca:                        Dr Anita Bielańska (anita.bielanska@gmail.com)

Opis kursu: kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową znajomość języka włoskiego, zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu kultury i sztuki filmowej, pragnących doskonalić sprawności językowe w oparciu o autentyczne materiały audiowizualne (włoskie filmy fabularne i dokumentalne – od klasyki po kino współczesne). Kurs pozwala zapoznać się  z wybitnymi osiągnięciami kinematografii włoskiej, przybliża sylwetki wielkich postaci świata filmu,  reżyserów, aktorów, a zarazem umożliwia pogłębienie znajomości języka włoskiego. czytaj więcej....