1. Francuski w sztuce (le français dans l’art)

Poziom: B1 

Czas trwania kursu: 1 semestr = 30 godzin ( z możliwością kontynuacji w 2 semestrze) 

Wykładowca: Kazimierz Łukowicz   kazimierz.lukowicz@uj.edu.pl

Opis kursu: Kurs przeznaczony jest dla osób interesujących się kulturą i sztuką, a także i tych, które pragną poszerzyć swoją wiedzę ogólną w tym zakresie. Stworzony został na podstawie opracowanych materiałów autentycznych, głównie materiałów wideo, poruszających tematy związane z różnymi dziedzinami kultury i sztuki (malarstwo, fotografika, muzyka, taniec, teatr, opera, film). Kurs stwarza możliwość doskonalenia sprawności językowych nabytych na niższych poziomach (rozumienie materiałów wideo, rozwijanie komunikacji językowej, kształtowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej) w oparciu o relacje z wydarzeń dawnych i współczesnych, w jakiś sposób związanych ze sztuką, a także o prezentację twórczości sławnych artystów i ich dzieł.

czytaj więcej  [sylabus: Łukowicz_Francuski w sztuce]