Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

EntreSTEAM (2020-2022)

EntreSTEAM (2020-2022)

Jagiellońskie Centrum Językowe dołączyło do projektu Designing solutions entrepreneurially via online language and communication training in the STEAM disciplines (EntreSTEAM), finansowanego z Funduszy Europejskich Erasmus+ KA203 Partnerstwa strategiczne mającego na celu opracowaniu modułu kursu języka angielskiego online, w ramach którego studenci będą współpracować w grupach międzynarodowych

Projekt EntreSTEAM tworzą trzy uczelnie: Uniwersytet w Oulu (Finlandia) jako koordynator projektu, Politechnika Poznańska (Polska) i Uniwersytet w Saragossie (Hiszpania). Ze strony Jagiellońskiego Centrum Językowego w pierwszych fazach projektu biorą udział mgr Jolanta Rutkowska, mgr Natalia Szymaszek i mgr Dorota Lubińska-Pyla.

EntreSTEAM rozpoczął się we wrześniu 2020 roku i składa się z trzech sesji „Train the Trainers”, z których dwie już się odbyły.

Train the Trainers 1. Pierwsze spotkanie zorganizowane zostało przez zespół z Politechniki Poznańskiej. Podczas trzydniowej sesji (24-26 maja 2021 roku) uczestnicy zapoznali się z głównymi założeniami projektu, bankiem materiałów stworzonych na potrzeby kursu na platformie Moodle Uniwesytetu w Oulu oraz wnioskami z przeprowadzonego w semestrze letnim 2021 kursu pilotażowego, w którym wzięły udział grupy studentów z Hiszpanii, Finlandii oraz Polski. Szczególnie cenna była możliwość zapoznania się z nagraniami video wybranych końcowych prezentacji studenckich. Sesja miała charakter intensywnych warsztatów, w trakcie których uczestnicy pracowali w małych zespołach składających się z przedstawicieli różnych krajów i ośrodków akademickich. Ta forma pracy umożliwiła ciekawe dyskusje i wymianę doświadczeń wynikających z różnorodnych kontekstów kulturowych. Ważnym elementem warsztatów były też „zadania domowe”, np. uczestnicy byli proszeni o samodzielne przygotowanie materiałów dla studentów. Materiały te zostaną włączone do wspomnianego wyżej repozytorium. 

Train the Trainers 2. Dwudniowe spotkanie online zorganizowane przez osoby z Uniwersytetu w Oulu w Finlandii odbyło się w dniach 22-24 września 2021 roku. Sesja rozpoczęła się wykładem prof. Lauri Repokari na temat Design Thinking. Następnie rozpoczęto pracę w międzynarodowych grupach nad wspólnie wybranym zagadnieniem w ramach tzw. Mini Design Sprint (English Communication through Transnational Online Projects). Przykładowe zagadnienia to how to facilitate satisfying collaboration between students? oraz how can teachers promote autonomy, but monitor progress and performance? Tematem kolejnego dnia była współpraca studentów i praca w zespołach. Po zapoznaniu się z wynikami badań przedstawionymi przez dr Jaanę Isohätälä (Striking a balance? The teeter-totter model of collaborative learning), ponownie w grupach uczestnicy projektu tworzyli przewodniki dla studentów, którzy będą wspólnie pracować w grupach międzynarodowych. Na zakończenie odbyła się sesja/spotkanie poświęcone fińskiej kulturze, historii, kuchni i zwyczajom etc.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron