Kursy tematyczne 2020/2021

IN WINTER SEMESTER ALL THEME COURSES WILL BE OFFERED ONLINE

Terminy kursów tematycznych na rok 2020-21 

Zachęcamy do zapoznania się z szeroką ofertą kursów tematycznych, w których kładziemy nacisk na doskonalenie oraz praktyczne użycie języka ogólnego, specjalistycznego oraz akademickiego.

W naszej ofercie znajdują się kursy językowe:

- doskonalące umiejętności językowe, poszerzające słownictwo i przygotowujące do komunikowania się w międzynarodowym środowisku

- specjalistyczne z zakresu nauk przyrodniczych, języka prawniczego (Legal English), psychologii, filozofii, wiedzy o kulturze i historii, literatury, filmoznawstwa i sztuki


Szczegóły znajdą Państwo w opisach i sylabusach poszczególnych kursów poniżej:

Język angielski:http://www.jcj.uj.edu.pl/kursy-tematyczne/kursy-tematyczne/jezyk-angielski

Inne języki:http://www.jcj.uj.edu.pl/kursy-tematyczne/kursy-tematyczne/inne-jezyki

W drugim semestrze, większość kursów jest kontynuacją pierwszego semestru, co nie stanowi przeszkody, aby dopisać się do grupy w miarę wolnych miejsc.

Aby dołączyć do grupy należy skontaktować się z lektorem prowadzącym zajęcia, a następnie złożyć w sekretariacie JCJ wypełniony formularz „Dopisanie do grupy lektoratowej”.

Kursy są przeznaczone dla:

• studentów z wolnymi żetonami (studenci, którzy nie posiadają wolnych żetonów mają możliwość dokupienia ich w sekretariacie JCJ - 30 żetonów = 230 zł)

• studentów II i III stopnia w ramach obowiązującego lektoratu (aby zakończyć kurs  egzaminem z języka obcego, należy zrealizować 60 godzin)

• nauczycieli akademickich

• słuchaczy komercyjnych