Programy ramowe kursów dla doktorantów

Zamieszczone programy przedstawiają  główne założenia, szczegółowe cele oraz przewidywane efekty kształcenia na kursach dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto ujęte są informacje o funkcjach gramatycznych i językowych niezbędnych do uzyskania odpowiednich poziomów językowych wraz z przykładową literaturą.

 

Język angielski:

Program ramowy z języka angielskiego B1

Program ramowy z języka angielskiego B2+/C1

 

Język niemiecki:

Program ramowy z języka niemieckiego  B1

 

Język francuski:

Program ramowy z języka francuskiego A1