Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jagiellońskie Centrum Językowe gotowe na dalszy rozwój

Jagiellońskie Centrum Językowe gotowe na dalszy rozwój

Jako cel i środek, wiedza i umiejętność, proces i skutek, własność i nabytek, codzienne narzędzie i nieosiągalny ideał – język prawdziwie fascynuje tych, którzy są świadomi uczestniczenia w procesie komunikacji...

I niewiele spraw łączy wszystkich członków społeczności uniwersyteckiej tak bardzo jak potrzeba znajomości języków obcych. Na większą skalę wymuszają ją procesy globalizacyjne i umiędzynarodowienie nauki, przyznając szczególne miejsce językowi angielskiemu, chociażby przez premiowanie publikacji napisanych w tym języku. Oczywistym jest zatem stwierdzenie, że polityka językowa jest ważną częścią misji Uczelni, zarówno w sferze dydaktyki, jak i wsparcia badań naukowych. Wydaje się, że panuje co do tego powszechna zgoda, ale czy w pełni wykorzystujemy nasz, Uczelni, potencjał?

Pytanie to powstaje, gdy myślimy o zmianach zachodzących w szkolnictwie, świecie nauki i na rynku pracy. Poszukując na nie odpowiedzi, pięć lat po uzyskaniu akredytacji EAQUALS (The European Association for Quality Language Services), która potwierdziła osiągnięcie najwyższych standardów nauczania w Jagiellońskim Centrum Językowym ponownie chcemy zrewidować potrzeby uczących się i wynikające z nich cele naszych działań.

Pliki do pobrania
pdf
Dominika Stopa (2021). Jagiellońskie Centrum Językowe UJ gotowe na dalszy rozwój, Alma Mater, 222-223, 59-61.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron