Abstract Project jest rezultatem pracy projektowej doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego pracujących pod kierunkiem dr Moniki Stawickiej. Projekt został wykonany w ramach lektoratu z języka angielskiego. Celem projektu była refleksja nad procesem pisania abstraktów, a jej owocem jest strona internetowa służąca pomocą w tym niełatwym procesie. Materiał zawiera repertuar typowych zwrotów, wywiady z profesorami, którzy nie tylko piszą abstrakty do swoich publikacji, ale także recenzują abstrakty i artykuły innych naukowców, kolekcja abstraktów oraz wiele innych wskazówek.  

 

Abstract Project http://www.abstract.jcj.uj.edu.pl/