Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Skip banner

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Egzamin eksternistyczny

Informacje poświęcone egzaminom eksternistycznym umieszczane na stronie internetowej Jagiellońskiego Centrum Językowego mają wyłącznie ogólny charakter (poniżej). Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji przedegzaminacyjnych i obu części egzaminu wysyłane są przez Sekretariat JCJ do osób, które złożyły podanie o egzamin eksternistyczny na ich adres e-mail wskazany w USOS (rekomendujemy korzystanie z adresów uniwersyteckich).

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента