Skip to main content

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Egzamin eksternistyczny

Informujemy, że został wyznaczony dodatkowy termin egzaminu eksternistycznego z języka angielskiego na poziomie B2+.

Egzamin pisemny odbędzie się 20 lutego 2023, egzamin ustny 24 lutego 2023.

Zasady zapisów i uczestnictwa w egzaminie

Читать еще o

Terminy składania podań, konsultacji przedegzaminacyjnych, pisemnej i ustnej części egzaminu

Читать еще o

Wymagania egzaminacyjne, opis egzaminu, przykładowy egzamin

Читать еще o

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента