Odwołanie egzaminu odpłatnego z dnia 15 maja 2020 r.

Szanowni Państwo, 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie oraz w ślad za komunikatem władz UJ w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych do dnia 15 maja 2020 roku jesteśmy zmuszeni odwołać planowaną na maj sesję egzaminu odpłatnego z języka angielskiego. Dołożymy wszelkich starań,  aby w terminie możliwie najszybszym po wznowieniu zajęć na naszej Uczelni zorganizować dla Państwa dodatkową sesję tego egzaminu. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy nawet w stanie przewidzieć, kiedy to nastąpi, gdyż w dużej mierze zależy to od sytuacji epidemicznej w naszym kraju oraz od decyzji Premiera, Ministra Zdrowia i władz UJ. Pragnę zapewnić, że wniesione już opłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych sesji bieżącego roku akademickiego. 

Z poważaniem,

Jolanta Krzystałowska

Zastępca Dyrektora JCJ ds. administracyjno-finansowych