Kontakt z kierownikami w aplikacji MS Teams

Od 25 maja 2020 umożliwiamy Państwu indywidualny kontakt w aplikacji MS Teams z kierownikami wszystkich Zespołów językowych oraz dyrektorem ds. dydaktycznych w aplikacji MS Teams. Aby uzyskać dostęp do połączenia telekonferencyjnego należy użyć kodu dostępu w MS Teams i dołączyć do spotkania. Jeżeli okaże się, że dyrektor lub kierownik prowadzi właśnie inną rozmowę, proszę przekazać informację na czacie prywatnym, że oczekują Państwo na spotkanie. Konsultacje w sprawach dydaktyczno-organizacyjnych będą odbywać się w godzinach dyżurów.  Kody znajdują się na stronie JCJ w zakładkach: JCJ/Kierownicy zespołów językowych i JCJ/Dyrekcja.