Dyrekcja

Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ

mgr Dominika Stopa

e-mail: dominika.stopa@uj.edu.pl

piątek 12.00-13.00

Kod do MS Teams:7ttbgn0

 

W innych terminach  prosimy umawiać spotkania za pośrednictwem Sekretariatu JCJ.

 

Z-ca Dyrektora JCJ ds. dydaktycznych

mgr Izabela Bakota

e-mail: izabela.bakota@uj.edu.pl

piątek 8:30-9:30 

Kod do MS Teams: malt4u4 

 

W innych terminach prosimy umawiać spotkania za pośrednictwem Sekretariatu JCJ.

 

Z-ca Dyrektora JCJ ds. administracyjno-finansowych

mgr inż. Jolanta Krzyształowska

e-mail: jolanta.krzysztalowska@uj.edu.pl

poniedziałek 8.00-12.00

ul. Ingardena 3, pok.232

 

W innych terminach  prosimy umawiać spotkania za pośrednictwem Sekretariatu JCJ.