Skip to main content

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Kursy tematyczne

Kursy tematyczne w ofercie JCJ są adresowane do osób chcących pogłębiać znajomość języka obcego w określonym obszarze tematycznym albo rozwijać sprawności językowe (mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie).

Większość kursów obejmuje dwa semestry (60 godzin) i można je realizować:

  • w ramach wolnych żetonów, które pozostają do wykorzystania na przykład po zwolnieniu się z języka certyfikatem zewnętrznym lub przepisaniu oceny z lektoratu na I lub II stopniu studiów;
  • w miejsce kierunkowego lektoratu, ale wyłącznie na studiach II stopnia lub doktoranckich, w wymiarze 60 godzin;
  • obok lektoratu po wykupieniu odpowiedniej liczby żetonów (dodatkowe żetony można otrzymać w Sekretariacie JCJ po uiszczeniu kwoty za odpowiednią liczbę godzin kursu, wysokość opłat określają zarządzenia Rektora UJ w sprawie opłat za usługi edukacyjne).

Poziomy biegłości językowej oferowanych kursów tematycznych określone są wedle ESOKJ.

Zapisy na kursy

Rejestracja odbywa się w systemie żetonowym w USOS lub poprzez Sekretariat JCJ, po uiszczeniu odpłatności.

Więcej informacji o tematyce kursów można znaleźć pod linkami:

Grupy 2023/2024

Język angielski: 

Język francuski:

Język niemiecki:

Język hiszpański:

Język rosyjski

Programy nauczania

Return
You are in the directory Język francuski

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента