English++

English++ to pierwszy w Polsce e-podręcznik typu "open book" do nauki języka angielskiego dla informatyków. Podręcznik, stale dostępny online, powstał w wyniku nauczania języka angielskiego metodą projektów. Autorem pomysłu i nauczycielem prowadzącym projekt jest dr Monika Stawicka, a współwykonawcami studenci informatyki UJ. English++ zawiera m.in. teksty mówione i pisane oraz materiały służące przygotowaniu prezentacji na tematy fachowe wraz z autentycznymi nagraniami. Projekt uzyskał prestiżową nagrodę European Language Label. 

 

European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej. W Polsce przyznawany jest od 2001 roku za projekty wykorzystujące nowatorskie rozwiązania w dziedzinie nauczania i uczenia się języków. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.

European Language Label