Podręcznik do nauki języka litewskiego Gija

Podręcznik do nauki języka litewskiego Gija to pierwsza tego typu pozycja na polskim rynku wydawniczym. Książka skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców pragnących poznać język litewski od podstaw. Zgromadzony materiał gramatyczny i leksykalny pozwala na rozumienie prostych tekstów pisanych i mówionych oraz umożliwia konstruowanie własnych wypowiedzi. Duży nacisk został położony na praktyczny aspekt nauczania i umiejętność komunikacji w zwykłych sytuacjach życiowych. Oprócz zdobycia umiejętności językowych Czytelnicy będą mieli również okazję poznania kultury i folkloru Litwy - kraju, który jest związany z Polską wielowiekową historią.

Całość została skonstruowana według obowiązujących standardów nauki języków obcych i składa się z książki dla studentów, książki dla nauczycieli oraz dwóch płyt CD z nagraniami tekstów mówionych do ćwiczeń, co ułatwi osłuchanie się z językiem.

Podręcznik Gija zawiera:

 • dialogi lub krótkie teksty wprowadzające w omawianą tematykę
 • słowniczek najpotrzebniejszych zwrotów i wyrażeń
 • szczegółowe omówienie poszczególnych zagadnień gramatycznych
 • różnorodne ćwiczenia i zadania słuchowe
 • dłuższe teksty do samodzielnego czytania
 • ciekawostki i informacje poszerzające wiedzę o kraju
 • tabelki z odmianą części mowy
 • 2 płyty CD

Książka dla nauczycieli

Książka dla nauczycieli korzystających z podręcznika do nauki języka litewskiego Gija jest skierowana do lektorów uczących języka od podstaw i stanowi integralną cześć podręcznika dla studentów.

Książka zawiera:

 • porady dotyczące metodyki nauczania języka litewskiego
 • szczegółowe omówienie poszczególnych zagadnień gramatycznych
 • klucze do zadań i ćwiczeń z podręcznika
 • pełną wersją tekstów do zadań słuchowych