„Refleksyjne Dzienniki Kształcenia w CLIL”

Refleksyjne Dzienniki Kształcenia w CLIL” to projekt realizowany od 2015 roku w Jagiellońskim Centrum Językowym, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Realizacja niniejszego projektu pozwala na integrowanie wiedzy językowo-przedmiotowej studentów lektoratu języka angielskiego w celu lepszego przygotowania ich do przyszłej pracy zawodowej. 
W ramach projektu, studenci różnych kierunków piszą krótkie refleksje, które „odzwierciedlają” ich wiedzę, nabywane przez nich umiejętności i zdobywane doświadczenia. Celem projektu jest udział w dyskursywnej interakcji na uniwersyteckiej platformie PEGAZ. Integracja uczących się polega na tworzeniu wspólnoty przyszłych specjalistów (Communities of Practice) poprzez dzielenie się poglądami, przekonaniami, osądami na różne tematy związane ze studiowanym przedmiotem. Projekt ma również na celu rozwój szeroko pojętych komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych. 
Projekt został przygotowany przez dr Sabinę A. Nowak pod opieką naukową Pana Profesora Władysława T. Miodunki oraz przy wsparciu merytorycznym Pani Doktor Moniki Stawickiej.