Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Skip banner

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Książka Marka Hermanna nowością w serii Monografie FNP

Książka Marka Hermanna nowością w serii Monografie FNP

Seria wydawnicza Monografie FNP wzbogaciła się nowy tytuł - "Prawdopodobieństwo w retoryce antycznej" autorstwa dr. hab. Marka Hermanna z Jagiellońskiego Centrum Językowego. Książka poświęcona jest antycznemu prawdopodobieństwu retorycznemu, odnoszącemu się do wiary, zaufania, przesądów, czasami do pojęcia antytezy prawdy.

Pojęcie prawdopodobieństwa łączymy dzisiaj przede wszystkim ze statystyką. Otrzymujemy różnego rodzaju informacje, ile jest w stanie statystycznie wyprodukować, osiągnąć, stracić przeciętny człowiek, a w związku z tym, jakie jest przeciętne prawdopodobieństwo jego sukcesu czy porażki. Jednak prawdopodobieństwo nie ogranicza się jedynie do matematycznych badań statystycznych, do formalnych rozwiązań logicznych, ale sięga także obszaru mniej wymiernego - wiary czy przekonań.

Dr hab. Marek Hermann pracuje w Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest wykładowcą języka łacińskiego i literatury antycznej. Autor książek poświęconych problematyce astralnej w literaturze rzymskiej. Napisał także monografię poświęconą historii łaciny i jej wpływu na języki nowożytne. Obecnie zajmuje się antyczną sztuką wymowy i jej oddziaływaniem na współczesne teorie retoryczne. Opublikował liczne artykuły w czasopismach polskich i zagranicznych, w których analizuje zagadnienia prawdy i prawdopodobieństwa, figur retorycznych, mnemoniki, pathos i ethos, metod argumentacji w retoryce antycznej.

FNP zainicjowała powstanie serii Monografie w 1994 roku. Autorzy wydawanych w niej książek to zarówno ważne, uznane postacie polskiej humanistyki, jak też młodzi, zajmujący się oryginalną tematyką badacze. Nagradzane prace muszą charakteryzować się wysokim poziomem naukowym, odkrywczością założeń i wagą wyników, integralnością tematyki i formy oraz interesującym ujęciem tematu, a także dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów. FNP zapewnia laureatom pokrycie kosztów wydania pracy oraz honorarium.

Źródło:

  • Tekst: Portal UJ 
  • Zdjęcie: Biblioteka Jagiellońska

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента