Skip to main content

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Rozwój

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Language Teaching Staff Training Week 2019

Language Teaching Staff Training Week 2019

1 lipca 2019 roku w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius odbyło się uroczyste otwarcie konferencji metodycznej 2nd Cracow Language Teaching Staff Training Week

Nowe czasy wymagają nowatorskich metod nauczania języków obcych – powiedział 1 lipca 2019 podczas wykładu inaugurującego 2nd Cracow Language Teaching Staff Training Week dr Robert Sims, dyrektor International School of Kraków. – Musimy być wszechstronnie przygotowani na nadchodzące wyzwania, wynikające z coraz większej mobilności studentów. Spostrzeżenie dr. Simsa w pełni koresponduje z praktycznymi działaniami podejmowanymi ustawicznie przez Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, którego pracownicy starają się na bieżąco śledzić najnowsze trendy w glottodydaktyce oraz wdrażać innowacyjne metody nauczania języków obcych. Ważnym forum wymiany doświadczeń w tym zakresie między nauczycielami języków obcych, reprezentujących czołowe ośrodki akademickie w Europie, stał się właśnie odbywający się w dniach 1–5 lipca 2019 na Uniwersytecie Jagiellońskim 2nd Cracow Language Teaching Staff Training Week – międzynarodowa konferencja metodyczna zorganizowana po raz drugi przez JCJ w ramach programu Erasmus+. Jej celem była wymiana doświadczeń i poglądów na temat różnych aspektów praktycznego nauczania języków obcych w szkołach wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem czterech zasadniczych tematów: wykorzystanie nowych technologii, sposoby nauczania języka akademickiego, problemy związaneoraz zjawisko tzw. autonomicznego uczenia się. Są to zagadnienia kluczowe w procesie nauczania języków obcych na poziomie akademickim. Uczelnie, które partycypują w programie Erasmus+, nieczęsto organizują konferencje tego typu, toteż inicjatywa JCJ spotkała się z dużym zainteresowaniem. Do Krakowa przybyło trzydziestu akademickich nauczycieli języków obcych z czternastu krajów europejskich. Wielu z nich zainteresowało się konferencją, ponieważ zostali zachęceni przez uczestników ubiegłorocznego wydarzenia.
Файлы для скачивания
pdf
Alicja Waligóra-Zblewska (2019). Innowacyjność w praktycznym nauczaniu języków obcych, Alma Mater, 211, 100-102

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента