Skip to main content

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Language Teaching Staff Training Week 2019

Language Teaching Staff Training Week 2019

1 lipca 2019 roku w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius odbyło się uroczyste otwarcie konferencji metodycznej 2nd Cracow Language Teaching Staff Training Week

Nowe czasy wymagają nowatorskich metod nauczania języków obcych – powiedział 1 lipca 2019 podczas wykładu inaugurującego 2nd Cracow Language Teaching Staff Training Week dr Robert Sims, dyrektor International School of Kraków. – Musimy być wszechstronnie przygotowani na nadchodzące wyzwania, wynikające z coraz większej mobilności studentów. Spostrzeżenie dr. Simsa w pełni koresponduje z praktycznymi działaniami podejmowanymi ustawicznie przez Jagiellońskie Centrum Językowe UJ, którego pracownicy starają się na bieżąco śledzić najnowsze trendy w glottodydaktyce oraz wdrażać innowacyjne metody nauczania języków obcych. Ważnym forum wymiany doświadczeń w tym zakresie między nauczycielami języków obcych, reprezentujących czołowe ośrodki akademickie w Europie, stał się właśnie odbywający się w dniach 1–5 lipca 2019 na Uniwersytecie Jagiellońskim 2nd Cracow Language Teaching Staff Training Week – międzynarodowa konferencja metodyczna zorganizowana po raz drugi przez JCJ w ramach programu Erasmus+. Jej celem była wymiana doświadczeń i poglądów na temat różnych aspektów praktycznego nauczania języków obcych w szkołach wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem czterech zasadniczych tematów: wykorzystanie nowych technologii, sposoby nauczania języka akademickiego, problemy związaneoraz zjawisko tzw. autonomicznego uczenia się. Są to zagadnienia kluczowe w procesie nauczania języków obcych na poziomie akademickim. Uczelnie, które partycypują w programie Erasmus+, nieczęsto organizują konferencje tego typu, toteż inicjatywa JCJ spotkała się z dużym zainteresowaniem. Do Krakowa przybyło trzydziestu akademickich nauczycieli języków obcych z czternastu krajów europejskich. Wielu z nich zainteresowało się konferencją, ponieważ zostali zachęceni przez uczestników ubiegłorocznego wydarzenia.
Файлы для скачивания
pdf
Alicja Waligóra-Zblewska (2019). Innowacyjność w praktycznym nauczaniu języków obcych, Alma Mater, 211, 100-102

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента