Certyfikat językowy

Zasady otrzymania certyfikatu:

 

Odbiór certyfikatów ul. Ingardena 3 pok.241

wtorki oraz czwartki w godzinach 7.30-15.30

Od 20 lipca do 31 lipca:

poniedziałek oraz środa  w godzinach 9:00 -11:00

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.

 

Kontakt: Agnieszka Kasperczyk

tel. 12 663 29 60 (poniedziałek,środa)

e-mail: agnieszka.1.kasperczyk@uj.edu.pl

 

 

Certyfikaty wydaje:

mgr Agnieszka Jaśko

agnieszka.jasko@uj.edu.pl

tel. 12 663 29 49

 

Certyfikat mogą uzyskać studenci, którzy zdali egzamin końcowy z zajęć lektoratowych, prowadzonych przez JCJ po 1.10.2005 r. oraz osoby, które zdały egzamin odpłatny w JCJ.

 

Studenci, którzy ukończyli lektorat zaliczeniem mogą uzyskać zaświadczenie w sekretariacie JCJ pok. 226

Certyfikaty w językach innych niż polski można uzyskać u kierowników poszczególnych sekcji językowych w godzinach dyżuru.                        

                                                                         

Wzór certyfikatu JCJ