Dyżury zespołu języka łacińskiego/Duty hours - Latin section

Prowadzący zajęcia/Lecturer

Dyżury w sesji poprawkowej/Duty hours

Harmonogram zajęć 19/20 Timetables
dr Bieniek Monika
monika.bieniek@uj.edu.pl

4.09.2020 godz. 15.00

10.09.2020 godz. 15.00

17.09.2020 godz. 15.00

24.09.2020 godz. 15.00

Teams

Harmonogram M.Bieniek

dr Brzózka Anna
anna.brzozka@uj.edu.pl

3.09.2020 godz. 13.00-15.00

10.09.2020 godz. 13.00-15.00

18.09.2020 godz. 13.00-15.00

24.09.2020 godz. 13.00-15.00

e-mail, usos

Harmonogram A.Brzózka

mgr Hajda Wiesława
wieslawa.hajda@uj.edu.pl

8.09.2020 godz. 12.00-12.45

15.09.2020 godz. 12.00-12.45

22.09.2020 godz. 12.00-12.45

Harmonogram W.Hajda

dr hab. Hermann Marek
marek.hermann@uj.edu.pl

3.09.2020 godz. 11.00

10.09.2020 godz. 11.00

17.09.2020 godz. 11.00

24.09.2020 godz. 11.00

MS Teams - kod t2xrg5z

Harmonogram M.Hermann

dr Kuciak Jakub

jakub.kuciak@uj.edu.pl

3.09.2020 godz. 9.00-10.30

9.09.2020 godz. 9.00-10.30

16.09.2020 godz. 9.00-10.30

24.09.2020 godz. 9.00-10.30

MS Teams

Harmonogram J.Kuciak

dr Mleczek Anna
anna.mleczek@uj.edu.pl

1.09.2020 godz. 10.30-11.30

8.09.2020 godz. 10.30-11.30

15.09.2020 godz. 10.30-11.30

22.09.2020 godz. 10.30-11.30

29.09.2020 godz. 10.30-11.30

MS Teams

kod dostępu: d575xj4

Harmonogram A.Mleczek

dr hab. Pawłowski Krzysztof
k.pawlowski@uj.edu.pl

3.09.2020 godz. 9.00-10.00

10.09.2020 godz. 9.00-10.00

17.09.2020 godz. 9.00-10.00

24.09.2020 godz. 9.00-10.00

Teams

Harmonogram K.Pawłowski

mgr Sarnecka Zofia

zofia.sarnecka@uj.edu.pl

4.09.2020 godz. 11.30-12.30

11.09.2020 godz. 11.30-12.30

18.09.2020 godz. 12.30-13.30

25.09.2020 godz. 11.30-12.30

MS Teams

kod dostępu: t0fbdiw

Harmonogram Z.Sarnecka

mgr Ewa Śnieżewska

ewa.sniezewska@uj.edu.pl

3.09.2020 godz. 10.00-12.00

17.09.2020 godz. 10.00-12.00

Ms Teams 

kod dostępu: I933peh

11.09.2020 godz. 10.00-11.30

21.09.2020 godz. 10.00-12.00

MS Teams

kod dostępu: tk5cpcm

Harmonogram E.Śnieżewska