Certyfikaty zwalniające z lektoratu

Certyfikaty zwalniające z lektoratu języka angielskiego

Szczegółowe zasady zaliczania lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz wykaz uznawanych certyfikatów określił Rektor UJ w drodze Zarządzenia nr 112 Rektora UJ z 16 października 2020 roku.


Zarządzenie nr 112 Rektora UJ z 16 października 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz wykazu uznawanych certyfikatów.

Aby zaliczyć lektorat na podstawie certyfikatu student powinien udać się na dyżur kierownika właściwego zespołu językowego w Jagiellońskim Centrum Językowym lub jego zastępcy: dyżury kierowników zespołów językowych