Certyfikat językowy

Zasady otrzymania certyfikatu:

Certyfikat mogą uzyskać studenci, którzy zdali egzamin końcowy z zajęć lektoratowych, prowadzonych przez JCJ po 1.10.2005 r. oraz osoby, które zdały egzamin odpłatny w JCJ.

 

Od 15.07.2019 do 30.08.2019 Certyfikaty nie będą wydawane

 

Certyfikaty wydawane są w godzinach:

PONIEDZIAŁKI  11.00 - 13.00

CZWARTKI  15.00-16.30

 

osoba odpowiedzialna za wydawanie certyfikatw w JCJ:

dr Greta Lemanaite-Deprati  g.lemanaite-deprati@uj.edu.pl

 

Studenci, którzy ukończyli lektorat zaliczeniem mogą uzyskać zaświadczenie w sekretariacie JCJ pok.101

Certyfikaty w językach innych niż polski można uzyskać u kierowników poszczególnych sekcji językowych w godzinach dyżuru.                        

                                                                         

Wzór certyfikatu JCJ