Certyfikat językowy

Zasady otrzymania certyfikatu:

Certyfikat mogą uzyskać studenci, którzy zdali egzamin końcowy z zajęć lektoratowych, prowadzonych przez JCJ po 1.10.2005 r. oraz osoby, które zdały egzamin odpłatny w JCJ.

 

Odbiór certyfikatów pok. 107

 

Certyfikaty wydawane są w godzinach:

PONIEDZIAŁKI godz: 11.00-13.00

CZWARTKI  godz. 13.00-16.30  

 

Studenci, którzy ukończyli lektorat zaliczeniem mogą uzyskać zaświadczenie w sekretariacie JCJ pok.101

Certyfikaty w językach innych niż polski można uzyskać u kierowników poszczególnych sekcji językowych w godzinach dyżuru.                        

                                                                         

Wzór certyfikatu JCJ