Certyfikat językowy

Zasady otrzymania certyfikatu:

 

Odbiór certyfikatów ul. Ingardena 3 pok.241

tel. 12 663 29 49

 

Certyfikaty wydawane są w godzinach:

PONIEDZIAŁKI godz: 11.00-13.00

ŚRODA godz. 13.00-16.30

CZWARTKI godz. 11.00-13.00

PIĄTKI godz. 10.00-12.00

 

Certyfikaty wydaje:

mgr Agnieszka Jaśko

agnieszka.jasko@uj.edu.pl

tel. 12 663 29 49

 

Certyfikat mogą uzyskać studenci, którzy zdali egzamin końcowy z zajęć lektoratowych, prowadzonych przez JCJ po 1.10.2005 r. oraz osoby, które zdały egzamin odpłatny w JCJ.

 

Studenci, którzy ukończyli lektorat zaliczeniem mogą uzyskać zaświadczenie w sekretariacie JCJ pok. 226

Certyfikaty w językach innych niż polski można uzyskać u kierowników poszczególnych sekcji językowych w godzinach dyżuru.                        

                                                                         

Wzór certyfikatu JCJ