Dyżury zespołu języka angielskiego/Duty hours - English section

Dyżury są przeprowadzane w formie zdalnej poprzez:

a) kontakt e-mail 

b) połączenie głosowe na czacie lub wideokonferencję w MS Teams

 

Prowadzący zajęcia/Lecturer

Dyżury/Duty hours  

Dyżury w sesji:

Harmonogramy zajęć 19/20 Timetables
mgr Bała Anna
anna.bala@uj.edu.pl

 

MS Teams 

Harmonogram A. Bała
mgr Bakota Izabela
izabela.bakota@uj.edu.pl

 

MS Teams - kod malt4u4

Harmonogram I.Bakota
mgr Batko Beata
beata.batko@uj.edu.pl

MS Teams - kod sy2zbtu

Harmonogram B. Batko
mgr Bogusławska Ewa Anna
anna.boguslawska@uj.edu.pl

MS Teams - hy3x6lp

E.A.Bogusławska

mgr Cygan Małgorzata

malgorzata.cygan@uj.edu.pl

MS Teams  - kod bh15p7r

Harmonogram M.Cygan
dr Czerska-Andrzejewska Dorota
dorota.czerska-andrzejewska@uj.edu.pl

e-mail

Harmonogram D.Czerska-Andrzejewska
mgr Dąbrowska Justyna
justyna.dabrowska@uj.edu.pl

e-mail

Harmonogram J.Dąbrowska
mgr Duda Robert
robert.duda@uj.edu.pl

01.09 godz. 9.00

08.09 godz. 10.00

15.09 godz. 10.00

22.09 godz. 10.00

MS Teams

Harmonogram R.Duda
mgr Dudek Janusz
janusz.dudek@uj.edu.pl

 

Harmonogram J.Dudek

mgr Filipecka Beata

beata.filipecka@uj.edu.pl

 

Harmonogram B. Filipecka

mgr Galimska Monika

monika.borowska@uj.edu.pl

środa godz. 9.00-9.45

MS Teams  - kod 8nhtqrn

Harmonogram M.Galimska
dr Głowala Zbigniew
zbigniew.glowala@uj.edu.pl

MS Teams - kod 7hc8nmo

Harmonogram Z.Głowala
mgr Grabania-Mukerji Małgorzata
m.grabania-mukerji@uj.edu.pl

MS Teams  - kod 56mkjxy

Harmonogram M.Grabania-Mukerji
mgr Gross-Kołoczek Ada
ada.gross-koloczek@uj.edu.pl

e-mail

Harmonogram A.Gross-Kołoczek

mgr Idzikiewicz-Rawło Katarzyna

k.idzikiewicz-rawlo@uj.edu.pl

MS Teams - kod 2oonz27

Harmonogram K. Idzikiewicz-Rawło

mgr Jawniak Renata
renata.jawniak@uj.edu.pl 

MS Teams - kod dqwn43p

Harmonogram R.Jawniak

mgr Kalarus-Grabowska Renata

renata.kalarus-grabowska@uj.edu.pl

MS Teams  - kod azpq649

Harmonogram R.Kalarus-Grabowska

mgr Klimek Dorota

d.klimek@uj.edu.pl

MS Teams 

Harmonogram D.Klimek

mgr Kordyś Iwona

iwona.kordys@uj.edu.pl

MS Teams gdrvsoe

Harmonogram I.Kordyś
mgr Kowalunas Ewa
ewa.kowalunas@uj.edu.pl

e-mail

Harmonogram E.Kowalunas
mgr Kozdęba-Murray Halina
halina.kozdeba-murray@uj.edu.pl

czwartek godz. 9.00-9.45

MS Teams - kod ewxuh10

Harmonogram H. Kozdęba-Murray
mgr Kruk Mirosław
miroslaw.kruk@uj.edu.pl

MS Teams 

Harmonogram M.Kruk

mgr Kuźnar Kamila

kamila.kuznar@uj.edu.pl

MS Teams 

Harmongram K.Kuznar
mgr Lubińska-Pyla Dorota
dorota.lubinska-pyla@uj.edu.pl

MS Teams 

Harmonogram D.Lubińska_Pyla

mgr Izabella Maciejowska-Wilcock

izabella.maciejowska@uj.edu.pl

MS Teams - kod x2u03hs

 

mgr Machała Katarzyna

katarzyna.machala@uj.edu.pl

MS Teams - kod mlc4xr9

Harmonogram K.Machała

mgr Matejczyk Magdalena

magdalena.1.matejczyk@uj.edu.pl

 

Harmonogram M.Matejczyk

mgr Mrozowska-Potoczek Aleksandra
a.mrozowska-potoczek@uj.edu.pl

MS Teams 

Harmonogram A.Mrozowska-Potoczek

mgr Joanna Nowak

joanna1.nowak@uj.edu.pl

MS Teams - kod p736afc

Harmonogram J.Nowak

mgr Nowakowska Barbara

barbara.nowakowska@uj.edu.pl

MS Teams 

Harmonogram B.Nowakowska

mgr Opiela Katarzyna

katarzyna.opiela@uj.edu.pl

MS Teams 

Harmonogram K. Opiela
mgr Opidowicz Maria
m.opidowicz@uj.edu.pl

MS Teams  - kod asjf6h3

Harmonogram M.Opidowicz
mgr Orłowska Renata
renata.orlowska@uj.edu.pl

e-mail

Harmonogram R.Orłowska
mgr Panek Beata
beata.panek@uj.edu.pl

MS Teams - kod wgos6pm

Harmonogram B.Panek
mgr Pierzchała Anna
anna.pierzchala@uj.edu.pl

MS Teams

Harmonogram A.Pierzchała

mgr Podgórska Renata

renata.1.podgorska@uj.edu.pl

MS Teams - kod kft4cva

Harmonogram R.Podgórska

dr Polańska- Łuczyk Irena

irena.polanska@uj.edu.pl

MS Teams

Harmonogram I.Polańska

mgr Potoczek Andrzej
andrzej.potoczek@uj.edu.pl

MS Teams 

Harmonogram A.Potoczek
mgr Raczkiewicz Bernadeta
bernadeta.raczkiewicz@uj.edu.pl

MS Teams kod okvbf6v

Harmonogram B.Raczkiewicz
mgr Raźny Irena
irena.razny@uj.edu.pl

e-mail

Harmonogram I.Raźny
mgr Rewicka Berenika
berenika.rewicka@uj.edu.pl

MS Teams - 58lizo3

Harmonogram B.Rewicka
mgr Romańska-Zagórska Marta
marta.romanska-zagorska@uj.edu.pl

MS Teams

Harmonogram M.Romańska-Zagórska

mgr Rożnawska Wioletta
wioletta.roznawska@uj.edu.pl

MS Teams - kod nri0a8m

Harmonogram W.Rożnawska
mgr Rutkowska Jolanta
jola.rutkowska@uj.edu.pl

MS Teams - kod kfk1iet

J.Rutkowska
mgr Rychłowicz Agata
agata.rychlowicz@uj.edu.pl

MS Teams - kod ope5xap

Harmonogram A.Rychłowicz
mgr Sobejko Monika
monika.sobejko@uj.edu.pl

MS Teams 

Harmonogram M.Sobejko
mgr Stapińska Małgorzata
malgorzata.stapinska@uj.edu.pl

MS Teams 

Harmonogram M.Stapińska
dr Stawicka Monika
monika.stawicka@uj.edu.pl

MS Teams  

Harmonogram M.Stawicka

mgr Sterna Marta

marta.sterna@uj.edu.pl

wtorek godz. 9.00-9.45

MS Teams - kod hbm3auf

Harmonogram M.Sterna
mgr Stopa Dominika
dominika.stopa@uj.edu.pl

MS Teams:380dp2e

Harmonogram D.Stopa

mgr Szuba-Zieńko Angelika

angelika.szuba-zienko@uj.edu.pl

wtorek godz.14.00-14.45

MS Teams - kod qj6lqm6

Harmonogram A.Szuba-Zieńko
mgr Szupelak Ewa
e.szupelak@uj.edu.pl

 

Harmonogram E.Szupelak

mgr Szymaszek Natalia

n.szymaszek@uj.edu.pl

piątek godz. 12.30-13.30

MS Teams - kod vmxjuy7

Harmonogram N. Szymaszek
mgr Śniechowska Jolanta
jolanta.sniechowska@uj.edu.pl

MS Teams: kod p6uxhy8

Harmonogram J.Śniechowska

mgr Talaczyńska Maria
maria.talaczynska@uj.edu.p

MS Teams - kod b12f1rj

Harmonogram M.Talaczyńska
mgr Torr Guy
guy.torr@uj.edu.pl

 

Harmonogram Guy Torr

mgr Bożena Traciewicz

bozena.traciewicz@uj.edu.pl

e-mail

Harmonogram B. Traciewicz

mgr Jadwiga Topolska-Pado

jadwiga.topolska-pado@uj.edu.pl

MS Teams - kod wdrtcf7

Harmonogram J.Topolska-Pado
mgr Trembecka Grażyna
grazyna.trembecka@uj.edu.pl

e-mail

Harmonogram G.Trembecka
mgr Waligóra-Zblewska Alicja
alicja.waligora-zblewska@uj.edu.pl

MS Teams  - 4vcgwv8

Harmonogram A.Waligóra-Zblewska
mgr Wedler Małgorzata
malgorzata.wedler@uj.edu.pl

e-mail

Harmonogram M.Wedler

mgr Wierciak Anna

anna.wierciak@uj.edu.pl

MS Teams 

Harmonogram A. Wierciak
mgr Wolanin Monika
monika.wolanin@uj.edu.pl

e-mai;l

Harmonogram M.Wolanin
mgr Wzorek Maciej
maciej.wzorek@uj.edu.pl

MS Teams

Harmonogram M.Wzorek
mgr Zapała Teresa
teresa.zapala@uj.edu.pl

MS Teams - kod zgxpgbl

Harmonogram T.Zapała

mgr Katarzyna Ziembińska

katarzyna.ziembinska-guest@uj.edu.pl

  Harmonogram K.Ziembiska