Kierownicy zespołów językowych

Kierownik zespołu języka angielskiego

mgr Dominika Stopa

dominika.stopa@uj.edu.pl

piątek godz. 10.15-11.15

ul. Ingardena 3, pok. 225

Kod do MS Teams:380dp2e

Kierownik zespołu języka niemieckiego

mgr Zbigniew Pisz

zbigniew.pisz@uj.edu.pl

poniedziałek godz. 13.00-14.00

ul. Ingardena 3, pok. 225

Kod do MS Teams:f30osil

Z-ca kierownika zespołu języka angielskiego

mgr Jolanta Śniechowska

jolanta.sniechowska@uj.edu.pl

czwartek godz. 13.15-14.15

ul. Ingardena 3, pok. 225

Kod do MS Teams:p6uxhy8

Kierownik zespołu języków romańskich

mgr Jolanta Szczepańska

środa godz. 15.00-16-00

j.szczepanska@uj.edu.pl

ul. Ingardena 3, pok. 225

Kod do MS Teams: jkdqnr0  

Kierownik zespołu języka łacińskiego

dr hab. Marek Hermann

marek.hermann@uj.edu.pl

czwartek godz. 18.30-19.30

ul. Ingardena 3, pok. 225

Kod do MS Teams:t95jwpg

Zespół języka rosyjskiego

mgr Beata Batko

beata.batko@uj.edu.pl

środa godz. 10.30-11.30

ul. Ingardena 3, pok. 231

Kod do MS Teams:l1hrxoh