Dyżury zespołu języka niemieckiego/Duty hours - German section

Prowadzący zajęcia/Lecturer

Dyżury w sesji poprawkowej/Duty hours 

Harmonogram zajęć 19/20 Timetables
mgr Adamek-Chwast Beata
beata.adamek@uj.edu.pl

4.09.2020 godz. 9.00-9.45

11.09.2020 godz. 9.00-9.45

18.09.2020 godz. 9.00-9.45

25.09.2020 godz. 9.00-9.45

MS Teams

kod dostępu: tbankmb

Harmonogram B.Adamek

mgr Chowaniec-Inglot Anna
anna.chowaniec-inglot@uj.edu

4.09.2020 godz. 11.00

11.09.2020 godz. 11.00

18.09.2020 godz. 11.00

25.09.2020 godz. 11.00

MS Teams

Harmonogram A.Chowaniec-Inglot

mgr Jachimczak Krzysztof
krzysztof.jachimczak@uj.edu.pl

10.09.2020 godz. 17.00-17.45

17.09.2020 godz. 17.00-17.45

24.09.2020 godz. 17.00-17.45

MS Teams

Harmonogram K.Jachimczak

mgr Kożuch Artur

artur.kozuch@uj.edu.pl

 

14.09.2020 godz. 11.00-12.00

21.09.2020 godz. 11.00-12.00

28.09.2020 godz. 11.00-12.00

MS Teams

Harmonogram A.Kożuch

mgr Pisz Zbigniew

zbigniew.pisz@uj.edu.pl

1.09.2020 godz. 12.00-13.00

8.09.2020 godz. 12.00-13.00

15.09.2020 godz. 12.00-13.00

22.09.2020 godz. 12.00-13.00

29.09.2020 godz. 12.00-13.00

mail, Ms Teams

kod dostępu: f30osil

Harmonogram Z.Pisz

mgr Szpuler-Dirak Irena
irena.szpuler-dirak@uj.edu.pl

1.09.2020 godz. 9.00

8.09.2020 godz. 9.00

15.09.2020 godz. 9.00

22.09.2020 godz. 9.00

29.09.2020 godz. 9.00

MS Teams

kod dostępu: dvu1yh2

Harmonogram I.Szpuler-Dirak

mgr Witkowska Anna
anna.witkowska@uj.edu.pl

2.09.2020 godz. 10.00-11.00

9.09.2020 godz. 10.00-11.00

23.09.2020 godz. 10.00-11.00

30.09.2020 godz. 10.00-11.00

e-mail

Harmonogram A.Witkowska

mgr Iwona Zembala-Bębenek
iwona.zembala-bebenek@uj.edu.pl

2.09.2020 godz. 10.00-11.00

7.09.2020 godz. 10.00-11.00

18.09.2020 godz. 10.00-11.00

25.09.2020 godz. 10.00-11.00

ul. Ingardena 3 sala 225, BBB, e-mail

Harmonogram I.Zembala-Bębenek