Dyżury zespołu języka rosyjskiego/Duty hours - Russian section

Prowadzący zajęcia/Lecturer

Dyżury w sesji poprawkowej/Duty hours

Harmonogram zajęć 19/20 Timetables

mgr Bachan-Kołodziejska Małgorzata

malgorzata.bachan@uj.edu.pl

1.09.2020 godz. 15.30-16.15

08.09.2020 godz. 15.30-16.15

15.09.2020 godz. 15.30-16.15

Ms Teams, umail

Harmonogram M.Bachan-Kołodziejska

mgr Jaworek Janina
janina.jaworek@uj.edu.pl

3.09.2020 godz. 9.00-9.45

10.09.2020 godz. 9.00-9.45

17.09.2020 godz. 9.00-9.45

24.09.2020 godz. 9.00-9.45

e-mail

Harmonogram J.Jaworek