USOS - informacje

19.11.2019 - 27.11.2019 Rejestracja na egzaminy JCJ w sesji Zimowej

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji zimowej roku akademickiego 2019/2020 zobowiązani są w dniach od 19.11.2019 do 27.11.2019 do elektronicznej rejestracji na egzamin. 
 
UWAGA:
REJESTRUJĄC SIĘ NA EGZAMIN STUDENT WYBIERA PRZEDMIOT (np. JCJ-A-E-B2-LIC)
NASTRĘPNIE  GRUPĘ Z NAZWISKIEM PROWADZĄCEGO LEKTORAT
 
Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb  należy wykonać kolejno następujące czynności: 
zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna); 
kliknąć link AKTUALNOŚCI  (na czarnym pasku w górnej części strony); 
kliknąć link "Kalendarz rejestracji" w lewym menu. 
Wybrać jednostkę organizacyjną – Jagiellońskie Centrum Językowe (klikając w kalendarz rejestracji tej jednostki)
Wybrać odpowiednią rejestrację dla danego toku studiów
np. Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji zimowej JCJ-EGZ-LIC-18/19Z 
Następnie odpowiedni poziom egzaminu klikając w zieloną strzałkę
kolejno nazwisko prowadzącego lektorat (zaznaczyć kropkę)
Zatwierdzić klikając REJESTRUJ (na początku lub końcu listy prowadzących)
 
W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym tel: 12 426 13 65 
Wnioski o usunięcie z grupy lektoratowej można składać w sekretariacie JCJ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.11.2019.

Rejestracja na lektoraty 2019/2020

Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2019/2020.

 
Terminy rejestracji dla studentów I i II stopnia oraz doktorantów UJ (bez CM)
 
• I TURA  -  25.09.2019 godz. 8.00 – 02.10.2019 godz. 23.59
tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów studiów.
 
• II TURA - 07.10.2019 godz. 8.00 – 13.10.2019 godz. 23.59
tura bez dedykacji. 
 
Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem 

https://www.usosweb.uj.edu.pl następnie :

-> "DLA STUDENTÓW"

-> "REJESTRACJE"

-> "żetonowe".
 
Po zalogowaniu się student wybiera grupę lektoratową odpowiednią dla jego wydziału, poziomu znajomości językowej oraz semestru nauki.
 
Studenci rozpoczynający lektorat, nie mogą rejestrować się na trzeci semestr nauki.
Studenci, którzy na I lub II stopniu studiów uczęszczali już na lektorat danego języka w poprzednim roku akademickim, rejestrują się na kolejny, trzeci, semestr nauki. Nie mogą ponownie zarejestrować się na pierwszy semestr nauki.

Aby dokonać rejestracji każdy student musi mieć żetony, które są przyznawane przez JCJ na cały rok akademicki (tylko na lektorat przewidziany programem studiów).

Żetony są przyznawane na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne instytuty (sekretariaty).

Żetony zostaną przyznane do 20.09.2019
 
Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się na pierwszy semestr nauki np. JCJ-A-M-B2-30/1
Studenci kontynuujący lektorat rejestrują się na kolejny semestr np. JCJ-A-M-B2-30/3
 
Oznaczenia Wydziałów w kodach USOS są następujące:
WPiA-Wydział Prawa i Administracji
WBT- Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
WSMiP-Wydział Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych
WZiKS – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
WBiNoZ – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
WGiG – Wydział Geografii i Geologii
WMiI – Wydział Matematyki i Informatyki
WFAiS – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WCH – Wydział Chemii
WPL – Wydział Polonistyki
WF – Wydział Filologiczny
WH – Wydział Historyczny
WFZ – Wydział Filozoficzny
M – Międzywydziałowa
 
Prosimy zwrócić uwagę na opis danej grupy, gdzie uwzględniony jest kierunek oraz ewentualny stopień studiów.

Studenci, którzy zarejestrowali się na lektorat a nie będą na niego uczęszczać mogą złożyć wniosek o rezygnację z grupy lektoratowej do dnia 24 października 2019r. Po tym terminie nie będzie możliwy zwrot żetonów za I semestr.

Plan USOS

SEMESTR ZIMOWY

od 2 października 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. zajęcia dydaktyczne
od 29 stycznia 2020 r. do 10 lutego 2020 r.  sesja egzaminacyjna
od 17 lutego 2020 r. do 23 lutego 2020 r. sesja poprawkowa
 
HARMONOGRAMY ZAJĘĆ  do 6 września 2019 r.
 
Rejestracja na lektoraty dla studentów i doktorantów:
I TURA od 25 września 2019 r. do 2 października 2019 r.
II TURA 7–13  października 2019 r.
 
o do 24 października 2019 r. zgłaszanie wszystkich zmian w USOS 
o do 27 października 2019 r. składanie deklaracji 
o do 15 listopada 2019 r. podanie kodów i numerów grup osób
zdających egzamin w sesji zimowej 
 
o 19-27 listopada 2019 r. rejestracja na egzaminy w sesji zimowej
o do 14 grudnia  2019 r. składanie list z nazwiskami osób, które 
nie zarejestrowały się na egzamin 
 
 
SEMESTR LETNI  
 
od 24 lutego 2020 r. do 14 czerwca 2020 r. zajęcia dydaktyczne  
od 15 czerwca 2020 r. do 29 czerwca 2020 r. sesja  egzaminacyjna
od 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r. sesja poprawkowa
 
HARMONOGRAMY ZAJĘĆ  do 28 lutego 2019 r.
 
o do 10 marca 2020 r. zgłaszanie wszystkich zmian w USOS
o do 12 marca 2020 r. składanie deklaracji
o do 20 marca 2020 r. podanie kodów i numerów grup osób
zdających egzamin w sesji letniej  
o 1–8 kwietnia 2020 r. rejestracja na egzaminy w sesji letniej
o do 30 kwietnia 2020 r. składanie list z nazwiskami osób, które 
nie zarejestrowały się na egzamin

Obsługa USOS w JCJ

W sprawach związanych z systemem USOS prosimy o kontakt

mgr Monika Garncarz    monika.garncarz@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Kasperczyk agnieszka.1.kasperczyk@uj.edu.pl 

 telefon: 12 426-13-65  lub 12 426-13-66

Wnioski