USOS - informacje

12.04.2021 – 18.04.2021 Rejestracja na egzaminy JCJ w sesji Letniej

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji letniej roku akademickiego 2020/2021 zobowiązani są w dniach od 12.04.2021 do 18.04.2021 do elektronicznej rejestracji na egzamin. 
 
UWAGA:
REJESTRUJĄC SIĘ NA EGZAMIN STUDENT WYBIERA PRZEDMIOT (np. JCJ-A-E-B2-LIC)
NASTRĘPNIE  GRUPĘ Z NAZWISKIEM PROWADZĄCEGO LEKTORAT
 
Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb  należy wykonać kolejno następujące czynności: 
zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna); 
kliknąć link AKTUALNOŚCI  (na czarnym pasku w górnej części strony); 
kliknąć link "Kalendarz rejestracji" w lewym menu. 
Wybrać jednostkę organizacyjną – Jagiellońskie Centrum Językowe (klikając w kalendarz rejestracji tej jednostki)
Wybrać odpowiednią rejestrację dla danego toku studiów
np. Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji zimowej JCJ-EGZ-LIC-18/19Z 
Następnie odpowiedni poziom egzaminu klikając w zieloną strzałkę
kolejno nazwisko prowadzącego lektorat (zaznaczyć kropkę)
Zatwierdzić klikając REJESTRUJ (na początku lub końcu listy prowadzących)
 
W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowy:
j. angielski – monika.garncarz@uj.edu.pl
pozostałe języki – anna.sania@uj.edu.pl
tal.12 663 29 60
     12 663 29 59
     12 663 29 58

Rejestracja na egzaminy w sesji Zimowej 26.11.2020 - 03.12.2020

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji zimowej roku akademickiego 2020/2021 zobowiązani są w dniach od 26.11.2020 do 03.12.2020 do elektronicznej rejestracji na egzamin. 
 
UWAGA:
REJESTRUJĄC SIĘ NA EGZAMIN STUDENT WYBIERA PRZEDMIOT (np. JCJ-A-E-B2-LIC)
NASTRĘPNIE  GRUPĘ Z NAZWISKIEM PROWADZĄCEGO LEKTORAT
 
 Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb  należy wykonać kolejno następujące czynności: 
zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna); 
kliknąć link AKTUALNOŚCI  (na czarnym pasku w górnej części strony); 
kliknąć link "Kalendarz rejestracji" w lewym menu. 
Wybrać jednostkę organizacyjną – Jagiellońskie Centrum Językowe (klikając w kalendarz rejestracji tej jednostki)
Wybrać odpowiednią rejestrację dla danego toku studiów
np. Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji zimowej JCJ-EGZ-LIC-20/21Z 
Następnie odpowiedni poziom egzaminu klikając w zieloną strzałkę
kolejno nazwisko prowadzącego lektorat (zaznaczyć kropkę)
Zatwierdzić klikając REJESTRUJ (na początku lub końcu listy prowadzących)
 
W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:
j. angielski – monika.garncarz@uj.edu.pl
pozostałe języki – anna.sania@uj.edu.pl

Rejestracja na lektoraty 2020/2021

Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2020/2021.

 
Terminy rejestracji dla studentów I i II stopnia oraz doktorantów UJ (bez CM)
 
• I TURA  -  25.09.2020 godz. 8.00 – 02.10.2020 godz. 23.59
tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów studiów.
 
• II TURA - 07.10.2020 godz. 8.00 – 13.10.2020 godz. 23.59
tura bez dedykacji. 
 
Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem 

https://www.usosweb.uj.edu.pl następnie :

-> "DLA STUDENTÓW"

-> "REJESTRACJE"

-> "żetonowe".
 
Po zalogowaniu się student wybiera grupę lektoratową odpowiednią dla jego wydziału, poziomu znajomości językowej oraz semestru nauki.
 
Studenci rozpoczynający lektorat, nie mogą rejestrować się na trzeci semestr nauki.
Studenci, którzy na I lub II stopniu studiów uczęszczali już na lektorat danego języka w poprzednim roku akademickim, rejestrują się na kolejny, trzeci, semestr nauki. Nie mogą ponownie zarejestrować się na pierwszy semestr nauki.

Aby dokonać rejestracji każdy student musi mieć żetony, które są przyznawane przez JCJ na cały rok akademicki (tylko na lektorat przewidziany programem studiów).

Żetony są przyznawane na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne instytuty (sekretariaty).

Żetony na nowy rok akademicki zostaną przyznane do 20.09.2020
 
Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się na pierwszy semestr nauki np. JCJ-A-M-B2-30/1
Studenci kontynuujący lektorat rejestrują się na kolejny semestr np. JCJ-A-M-B2-30/3
 
Oznaczenia Wydziałów w kodach USOS są następujące:
WPiA-Wydział Prawa i Administracji
WBT- Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
WSMiP-Wydział Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych
WZiKS – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
WBiNoZ – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
WGiG – Wydział Geografii i Geologii
WMiI – Wydział Matematyki i Informatyki
WFAiS – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WCH – Wydział Chemii
WPL – Wydział Polonistyki
WF – Wydział Filologiczny
WH – Wydział Historyczny
WFZ – Wydział Filozoficzny
M – Międzywydziałowa
 
Prosimy zwrócić uwagę na opis danej grupy, gdzie uwzględniony jest kierunek oraz ewentualny stopień studiów.

Studenci, którzy zarejestrowali się na lektorat a nie będą na niego uczęszczać mogą złożyć wniosek o rezygnację z grupy lektoratowej do dnia 19 października 2020r. Po tym terminie nie będzie możliwy zwrot żetonów za I semestr.

Uprzejmie informujemy, że w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zajęcia lektoratowe w JCJ będą prowadzone w formule zdalnej.

Obsługa USOS w JCJ

W sprawach związanych z systemem USOS prosimy o kontakt

mgr Monika Garncarz  -  monika.garncarz@uj.edu.pl

Anna Sania  - anna.sania@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Kasperczyk - agnieszka.1.kasperczyk@uj.edu.pl 

telefon: 12 426-13-65  

Wnioski