Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztaty poświęcone edukacji włączającej w nauczaniu języka angielskiego

Warsztaty poświęcone edukacji włączającej w nauczaniu języka angielskiego

W dniach 7-8 października 2015 roku odbyły się Dni Otwarte Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ

Wydarzenie otworzył Prorektor Uniwrsytetu Jagiellońskiego ds. dydaktyki, prof. dr hab. Andrzej Mania. Znaczenie współpracy Działu z Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ podkreślił  kierownik DON, p. mgr Ireneusz Białek w swoim wystąpieniu. Polega ona między innymi na prowadzeniu lektoratów dla studentów z niepełnosprawnościami przez lektorki JCJ UJ, p. mgr Dominikę Stopę oraz p. mgr Monikę Wolanin. Obie lektorki w ramach Dni Otwartych DON UJ poprowadziły warsztaty na temat edukacji włączającej w zakresie nauczania języka angielskiego:
  • Jak kształcić osoby z niepełnosprawnością słuchu w zakresie języka angielskiego? Metody nauczania, dylematy, wyzwania edukacyjne  – mgr Dominika Stopa, starszy wykładowca JCJ
  • Metodologia nauczania języka angielskiego studentów z niepełnosprawnością wzroku z przykładami adaptacji materiałów dydaktycznych – mgr Monika Wolanin, wykładowca JCJ

Więcej o takiej edukacji w arykułach zamieszczonych poniżej. 
Pliki do pobrania
Monika Wolanin (2010). Uczenie się i nauczanie języka obcego studentów niewidomych i słabowidzących. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Zeszyty Glottodydaktyczne, 2, 43-54
Dominika Stopa (2012). The language of disability. Zeszyty Glottodydaktyczne, 4, 145-154
pdf
Dominika Stopa (2013). Mój „inny” lektorat – język angielski dla osób słabosłyszących i niesłyszących na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiadomości o równości, (3)4, 16-19

Widok zawartości stron Widok zawartości stron