Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Centrum (2020-2024)

Skład Rady

 1. mgr Izabela Bakota – Zastępca Dyrektor JCJ ds. dydaktycznych
 2. dr hab. Marek Hermann – Zespół języka łacińskiego JCJ (Przewodniczący Rady)
 3. dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ – Wydział Prawa i Administracji
 4. dr hab. Iwona Janowska, prof. UJ – Wydział Polonistyki
 5. dr hab. Anna Klimkiewicz, prof. UJ – Wydział Filologiczny
 6. mgr inż. Jolanta Krzyształowska – Zastępca Dyrektor JCJ ds. administracyjno-finansowych
 7. mgr Bernardeta Raczkiewicz Zespół języka angielskiego JCJ
 8. mgr Dominika Stopa – Dyrektor JCJ
 9. dr Anna Szczepanek – Wydział Matematyki i Informatyki
 10. mgr Jolanta Szczepańska – Zespół języków romańskich JCJ
 11. dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 12. mgr Anna Witkowska – Zespół języka niemieckiego JCJ

Zadania Rady

§ 8 Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ

1. Rada Centrum jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Centrum. Do zadań Rady Centrum należy w szczególności:

 • opiniowanie rocznego planu i kierunków rozwoju Centrum;
 • opiniowanie sprawozdanie Dyrektora Centrum z wykonania planu;
 • powoływanie stałych i doraźnych komisji do wykonania określonych zadań oraz dokonywanie oceny ich wykonania;
 • opiniowanie wniosków w sprawach osobowych;
 • opiniowanie planów działalności usługowej.

2. Rada Centrum powołuje, zgodnie z § 156 ust. 2 Statutu UJ, komisję do przeprowadzenia konkursu na stanowiska, o których mowa w art. 110 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ (Załącznik do Uchwały nr 109/VI/2014 Senatu UJ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ)
pdf
Decyzja nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie powołania członków Rady Centrum w Jagiellońskim Centrum Językowym, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Językowego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron