Skip to main content

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

IATEFL Poland 2021

IATEFL Poland 2021

W dniach 17-18 września 2021 odbyła się 30th IATEFL Poland International Conference, której współorganizatorem była Politechnika Warszawska

Wymiar ludzki (The Human Dimension) był przewodnim tematem 30-tej konferencji IATEFL. Spośród zaproszonych prelegentów, na pewno warto wymienić takie znakomitości jak Profesor David Crystal i Alan Maley, autor licznych publikacji, poeta i współzałożyciel The C group: Creativity for Change in Language Education

Prof. David Crystal mówił o historycznych powodach obecnej, globalnej pozycji języka angielskiego w świecie i konsekwencjach, jakie z tej pozycji wypływają - również dla nas, lektorów i nauczycieli. Ujmując przesłanie Profesora w skrócie - uczmy nie tylko języka, ale również kultury, od początku nauki! 

Alan Maley mówił o tożsamości nauczyciela - temat, który również nieprzypadkowo pojawił się na tegorocznej konferencji Ars Docendi. Wydaje się, że jest potrzeba, aby zadawać pytania nie tylko o ‘trening umiejętności’ (what can a teacher do), ale przede wszystkim o to kim jest nauczyciel i jak powinno wyglądać kształcenie i jego/jej ścieżka zawodowa. 

Większość sesji miała bardzo praktyczny charakter. Dr Niall Curry z Coventry University wprowadził nas w podstawowe tajniki lingwistyki korpusowej i zademonstrował kilka przydatnych narzędzi. Matt Donne opowiadał o gramatyce języka mówionego i pokazywał w jaki sposób możemy uczyć języka mówionego na zajęciach. Hugh Dellar, współzałożyciel Lexical Lab, przekonywał o wyższości podejścia leksykalnego. Dr Anna Podlewska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mówiła o nauczaniu umiejętności komunikacyjnych w dziedzinie medycyny - bardzo ciekawy temat z domeny języka specjalistycznego, inspirujący dla osób uczących Language for Specific Purposes.

Cieszymy się, że nasze wystąpienie, zatytułowane Students take over: Fostering student autonomy in the academic context, wpisało się również w nurt praktyczny i mamy nadzieję, że było dla kogoś źródłem inspiracji. Bo przecież o to chodzi - aby zaiskrzyło i dzięki udziałowi w takich konferencjach pojawiały się i szerzyły nowe, dobre praktyki glottodydaktyczne!

Monika Sobejko i Jolanta Śniechowska

Web Content Display Web Content Display