Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Misja i dzia艂alno艣膰

Jagiellon虂skie Centrum Je台zykowe Uniwersytetu Jagiello艅skiego (dalej: Jagiello艅skie Centrum J臋zykowe lub JCJ), to mie台dzywydzia艂owa jednostka Uniwersytetu Jagiello艅skiego, prowadza台ca dzia艂alnos虂c虂 w zakresie nauczania i doskonalenia znajomos虂ci je台zyko虂w obcych. Jagiello艅skie Centrum J臋zykowe rozpocz臋艂o dzia艂alno艣膰 1 pa藕dziernika 2005 roku w wyniku po艂膮czenia Studium Doskonalenia J臋zykowego Nauczycieli Akademickich UJ oraz Studium Praktycznej Nauki J臋zyk贸w Obcych UJ. Ka偶dy z tych o艣rodk贸w do chwili po艂膮czenia posiada艂 ponad czterdziestoletni膮 tradycj臋 i do艣wiadczenie zar贸wno w nauczaniu j臋zyk贸w obcych jak i przeprowadzaniu mi臋dzynarodowych egzamin贸w j臋zykowych. Na do艣wiadczeniu tym opiera si臋 wsp贸艂czesna oferta Centrum skierowana do student贸w i kadry akademickiej UJ oraz s艂uchaczy spoza Uniwersytetu.

Jagiello艅skie Centrum J臋zykowe dzia艂a zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Jagiello艅skiego i wpisuje si臋 w realizacj臋 misji Uniwersytetu, u艂atwiaj膮c proces uczenia si臋 j臋zyk贸w obcych, a przez to rozwijania umiej臋tno艣ci niezb臋dnych do rozwoju osobistego i zawodowego. Realizacja tej misji jest mo偶liwa przez: oferowanie wysokiej jako艣ci us艂ug edukacyjnych w przyjaznej atmosferze r贸wnych szans, wsparcia i otwarto艣ci; wspieranie rozwoju w艂asnego ucz膮cych si臋; wspieranie rozwoju zawodowego kadry dydaktycznej i administracyjnej; tworzenie i realizacj臋 program贸w nauczania zgodnie z zasadami najnowszych podej艣膰 pedagogicznych. Celem strategicznym jest utrzymanie uznawanego na arenie mi臋dzynarodowej statusu centrum nauczania j臋zyk贸w obcych. W styczniu 2016 roku Jagiello艅skie Centrum J臋zykowe zosta艂o akredytowanym cz艂onkiem mi臋dzynarodowego stowarzyszenia Eaquals (European Association for Quality Language Services), afiliowanego przy Radzie Europy.

Jagiello艅skie Centrum J臋zykowe prowadzi lektoraty akademickie z o艣miu j臋zyk贸w nowo偶ytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpa艅skiego, niemieckiego, portugalskiego rosyjskiego, w艂oskiego) oraz z 艂aciny i greki. Na zaj臋cia ucz臋szcza ok. 10 tysi臋cy os贸b. Centrum oferuje tak偶e kursy tematyczne dla os贸b studi膮cych na programach studi贸w II stopnia i III stopnia, a tak偶e w szko艂ach doktorskich. Jagiello艅skie Centrum J臋zykowe prowadzi tak偶e kursy og贸lnodost臋pne z dziesi臋ciu j臋zyk贸w obcych. Kursy te adresowane s膮 do os贸b studiuj膮cych w Uniwerysteckie Jagiello艅skim, kadry dydaktycznej i administracyjnej UJ oraz os贸b spoza Uniwersytetu. Pracownicy dydaktyczni Jagiello艅skiego Centrum J臋zykowego przeprowadzaj膮 tak偶e egzaminy z j臋zyk贸w obcych w przewodzie doktorskim wchodz膮c w sk艂ad wydzia艂owych komisji egzaminacyjnych. Jagiello艅skie Centrum J臋zykowe wydaje 鈥瀂eszyty Glottodydaktyczne", w kt贸rych nauczyciele akademiccy dziel膮 si臋 swoim do艣wiadczeniem w nauczaniu j臋zyk贸w obcych

Wierzymy, 偶e najlepsz膮 metod膮 osi膮gania zamierzonych cel贸w jest podej艣cie eklektyczne, w kt贸rym dominuj膮 elementy podej艣cia dzia艂aniowego. Chcemy bowiem, aby nasi studenci mogli komunikowa膰 si臋 w j臋zykach obcych, tzn. podejmowa膰 dzia艂ania j臋zykowe w 偶yciu prywatnym, na studiach i w pracy. Zale偶y nam r贸wnie偶 na tym, aby ucz膮cy si臋 potrafili korzysta膰 z tekst贸w 藕r贸d艂owych (r贸wnie偶 w j臋zykach antycznych) – umiej臋tno艣ci cz臋sto niezb臋dnej w kszta艂ceniu si臋 i w pracy zawodowej czy karierze akademickiej. Podej艣cie dydaktyczne JCJ opiera si臋 na prze艣wiadczeniu, 偶e ludzie ucz膮 si臋 j臋zyk贸w w r贸偶ny spos贸b i z r贸偶nych powod贸w. Dlatego te偶, planuj膮c proces dydaktyczny staramy si臋, aby: tre艣ci kurs贸w odpowiada艂y potrzebom i zainteresowaniom ucz膮cych si臋; metody i techniki prowadzenia kurs贸w odpowiada艂y poziomowi kompetencji j臋zykowej ucz膮cych si臋; kursy rozwija艂y umiej臋tno艣ci komunikowania si臋 w najszerszym znaczeniu tego s艂owa; chcemy u艂atwia膰 ucz膮cym si臋 rozwijanie nie tylko kompetencji j臋zykowej (gramatyka, semantyka czy wymowa), ale tak偶e pragmatycznej i interkulturowej (tworzenie i rozumienie tekst贸w w mowie i pi艣mie) oraz strategii, kt贸re mo偶na stosowa膰 w kontek艣cie zawodowym, akademickim i prywatnym niezale偶nie od j臋zyka (np. strategie uczenia si臋 czy techniki pracy z tekstem 藕r贸d艂owym); kursy umo偶liwia艂y kontakt z autentycznymi i oryginalnymi materia艂ami pisanymi i m贸wionymi w stopniu zale偶nym od kompetencji i wiedzy specjalistycznej ucz膮cych si臋; kursy oferowa艂y zar贸wno komponent og贸lny jak i akademicki oraz specjalistyczny.

Jagiello艅skie Centrum J臋zykowe kieruje si臋 zasad膮, 偶e aby zrealizowa膰 zak艂adane cele uczenia si臋 nale偶y w szczeg贸lno艣ci: promowa膰 podej艣cie stawiaj膮ce osob臋 ucz膮c膮 si臋 w centrum procesu dydaktycznego; informowa膰 ucz膮cych si臋 o celach kurs贸w oraz zaj臋膰 i oczekiwanych efektach kszta艂cenia; dostosowa膰, na tyle na ile to mo偶liwe, techniki nauczania do potrzeb indywidualnych student贸w i grupy; zapewni膰 na zaj臋ciach r贸偶norodno艣膰 dzia艂a艅 i zadba膰 o w艂a艣ciw膮 dynamik臋 zaj臋膰; kreowa膰 atmosfer臋 sprzyjaj膮c膮 uczeniu si臋; dba膰, aby ucz膮cy si臋 byli aktywnie zaanga偶owani w proces uczenia si臋 poprzez zadania komunikacyjne; dostarcza膰 ucz膮cym si臋 informacji zwrotnej w trakcie zaj臋膰 oraz na temat pracy domowej, w tym odpowiednio korygowa膰 b艂臋dy; zapewni膰 na zaj臋ciach czas na refleksj臋 nad tym, co zosta艂o na nich wykonane (np. w stosunku do za艂o偶onych cel贸w zaj臋膰); prezentowa膰, 膰wiczy膰 i ocenia膰 u偶ycie j臋zyka w kontek艣cie.

Blisko 100-osobow膮 kadr臋 akademick膮 Jagiello艅skiego Centrum J臋zykowgo tworz膮 g艂贸wnie osoby, kt贸re uko艅czy艂y studia w Uniwersytecie Jagiello艅skim w Krakowie. Kadr臋 t臋 tworzy kompetentny i wykwalifikowany zesp贸艂, specjalizuj膮cy si臋 w nauczaniu j臋zyka specjalistycznego w poszczeg贸lnych Wydzia艂ach Uniwersytetu. Stale rozwija on swoje umiej臋tno艣ci zawodowe poprzez samokszta艂cenie, zdobywa  stopnie naukowe oraz uczestniczy w konferencjach naukowych i szkoleniach.

Dzia艂ania dydaktyczne Jagiello艅skiego Centrum J臋zykowego opieraj膮 si臋 na za艂o偶eniu, 偶e aby optymalizowa膰 uzyskiwanie okre艣lonych efekt贸w uczenia si臋 osoby uczestnicz膮ce w zaj臋ciach powinny powinny: u艣wiadomi膰 sobie w艂asne potrzeby j臋zykowe; mie膰 艣wiadomo艣膰 swoich mocnych i s艂abszych stron jako ucz膮cy si臋 j臋zyk贸w; rozwija膰 odpowiednie dla siebie strategie uczenia si臋, w tym uczenia si臋 j臋zyk贸w; mie膰 艣wiadomo艣膰 spo艂ecznego i kulturowego kontekstu u偶ywanych przez siebie j臋zyk贸w (w tym j臋zyka ojczystego); umie膰 ocenia膰 w艂asny post臋p i wyznacza膰 w艂asne cele j臋zykowe; aby osi膮gn膮膰 stawiane sobie cele, wzi膮膰 odpowiedzialno艣膰 za rozw贸j w艂asnych umiej臋tno艣ci i doskonali膰 je zar贸wno wsp贸艂pracuj膮c w grupie jak i przez systematyczn膮, samodzieln膮 prac臋 b臋d膮c膮 elementem programu kszta艂cenia; korzysta膰 ze wskazanych materia艂贸w dydaktycznych, w tym materia艂贸w natury specjalistycznej, kt贸re mog膮 by膰 pomocne w autonomicznym rozwoju r贸偶nych umiej臋tno艣ci, a tak偶e zweryfikowanych stron internetowych zawieraj膮cych materia艂y do samodzielnego 膰wiczenia zagadnie艅 gramatycznych czy leksykalnych; w miar臋 mo偶liwo艣ci aktywnie uczestniczy膰 w planowaniu kurs贸w; aktywnie uczestniczy膰 w realizacji poszczeg贸lnych zaj臋膰 wykorzystuj膮c w miar臋 mo偶liwo艣ci, oryginalne teksty w艂asnego wyboru.

Jagiello艅skie Centrum J臋zykowe wsp贸艂pracuje z Dzia艂em ds. Os贸b Niepe艂nosprawnych. Po przeszkoleniu osoby prowadz膮ce zaj臋cia j臋zykowe, prowadz膮 lektoraty dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami oraz wsp贸艂uczestnicz膮 w projektowaniu program贸w nauczania i oceniania dostosowanych w miar臋 mo偶liwo艣ci do indywidualnych potrzeb os贸b ucz膮cych si臋.

Jagiello艅skie Centrum J臋zykowe, zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efekt贸w uczenia si臋 dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji okre艣laj膮cym zakres kompetencji j臋zykowych wymagany docelowo na ka偶dym stopniu i rodzaju studi贸w wed艂ug skali ESOKJ/CEFR, prowadzi zaj臋cia na poziomie B2 dla studi贸w I stopnia oraz B2+ dla studi贸w II stopnia i jednolitych studi贸w magisterskich, a tak偶e zgodnie z zalecanym poziomem przez Uniwersytet Jagiello艅ski - C1 dla studi贸w III stopnia i szk贸艂 doktorskich. 

Web Content Display Web Content Display