Skip to main content

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Językowe zajęcia wyrównawcze - semestr zimowy 2021/22

Językowe zajęcia wyrównawcze - semestr zimowy 2021/22

Jagiellońskie Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na darmowe zajęcia językowe o charakterze wyrównawczym. Będzie to okazja do udoskonalenia umiejętności językowych nabytych w szkole średniej oraz bardzo dobre przygotowanie do lektoratu realizowanego na dalszym etapie studiów

Dla kogo?

  • Zajęcia dedykowane są wyłącznie dla osób będących w roku akademickim 2021/22 na I roku studiów I stopnia (licencjat) i jednolitych magisterskich. Osoby, które zarejestrowały się już na zajęcia wyrównawcze dla I roku organizowane przez poszczególne Wydziały nie mogą uczestniczyć w zajęciach językowych, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.

Jaka forma?

  • Zajęcia będą realizowane w wymiarze 30 godzin w formie zdalnej (MS Teams lub BigBlueButton). Kurs nie będą kończyć się ani zaliczeniem ani egzaminem końcowym.

Jak się zapisać?

  • Zapisy do grup będą trwać od 23 do 29 października 2021 i będą odbywać się w systemie USOS w rejestracji żetonowej pod nazwą "Rejestracja na Językowe Zajęcia Wyrównawcze [JCJ-JZW-2021/2022]" 

Web Content Display Web Content Display